Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 8 user
IP Address: 54.166.233.99

วันที่ :23-06-2561 09:06:28

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:3171
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์พื้นที่เขาเจ้าลาย
ref:10-10-2/2560-3171
7/6 6 20-04-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-05-2561 -23 แสดง
22 ID:3170
ร่วมบริจาคโลหิต
ref:2-10-2/2560-3170
100/11 8 22-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) กยศ./กรอ. 23-05-2561 -31 แสดง
23 ID:3169
ชมรมขับขี่ปลอดภัย 60
ref:7-1-2/2560-3169
0/81 3 18-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 18-05-2561 -36 แสดง
24 ID:3168
สร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน(ทุกคณะ)
ref:4-7-2/2561-3168
60/24 3 17-00-0000 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-00-0000 -935560 แสดง
25 ID:3167
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 60
ref:7-1-2/2560-3167
62/60 3 16-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-05-2561 -38 แสดง
26 ID:3166
สร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน(เฉพาะวิทยาการจัดการ)
ref:4-7-2/2561-3166
40/31 3 17-05-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2561 191 แสดง
27 ID:3165
สร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน(เฉพาะวิทยาการจัดการ)
ref:2-7-2/2561-3165
40/33 3 17-05-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2561 191 แสดง
28 ID:3164
ร่วมโครงการบัณฑิตจิตอาสา
ref:10-10-2/2560-3164
8/8 36 28-04-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-05-2561 -23 แสดง
29 ID:3163
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40
ref:10-10-2/2560-3163
1/1 36 20-03-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-05-2561 -23 แสดง
30 ID:3162
ช่วยงานประจำปีพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 32
ref:10-10-2/2560-3162
9/9 36 04-02-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-05-2561 -23 แสดง
31 ID:3161
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะพยาบาลศาสตร์ 2561 (เลือก)
ref:9-9-2/2560-3161
0/37 2 16-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 16-05-2561 -38 แสดง
32 ID:3160
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะพยาบาลศาสตร์ 2561 (บังคับ)
ref:8-9-2/2560-3160
0/246 2 16-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 16-05-2561 -38 แสดง
33 ID:3159
ชมรมหอพัก 60
ref:7-1-2/2560-3159
69/68 3 10-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 10-05-2561 -44 แสดง
34 ID:3158
พัฒนานวัตกรรมดิจิตอลคอนเทนส์สามมิติฯ
ref:8-4-2/2560-3158
0/5 2 23-02-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -23 แสดง
35 ID:3157
พัฒนานวัตกรรมดิจิตอลคอนเทนส์สามมิติฯ
ref:8-4-2/2560-3157
0/9 6 23-02-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -23 แสดง
36 ID:3156
ชมรมมุสลิม 60
ref:7-1-2/2560-3156
41/33 3 00-00-0000 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-05-2561 -45 แสดง
37 ID:3155
ชมรมฟิตเนส 60
ref:7-1-2/2560-3155
0/142 3 09-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-05-2561 -45 แสดง
38 ID:3154
ฟังดนตรี กาลครั้งหนึ่ง โอนกิจกรรมเป็นบังคับ
ref:2-6-2/2561-3154
50/1 3 25-04-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13-05-2561 -41 แสดง
39 ID:3153
โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลน(กยศ.)
ref:10-10-2/2560-3153
16/15 8 08-04-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 04-05-2561 -50 แสดง
40 ID:3152
ช่วยงานคลินิกแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์(กยศ.)
ref:10-10-2/2560-3152
17/17 36 01-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 04-05-2561 -50 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 2738

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118