Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 5 user
IP Address: 54.166.146.211

วันที่ :19-03-2561 11:03:54

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:2653
ตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.ครั้งที่ 39
ref:10-10-2/2559-2653
57/57 36 27-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2560 -323 แสดง
22 ID:1903
อาสาสมัครช่วยงานบริการ รพสต บ้านบางแหวน
ref:10-10-1/2558-1903
1/1 36 01-09-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935495 แสดง
23 ID:2681
ตัวแทนนักศึกษาคณะกรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ref:10-10-2/2559-2681
3/3 36 13-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-05-2560 -301 แสดง
24 ID:1914
อาสาสมัครแข่งขันทักษะด้านสาธารณสุข
ref:10-10-2/2558-1914
7/7 36 11-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-03-2559 -747 แสดง
25 ID:2683
อาสาสมัครชวยโครงการอบรมการสอบวัดระดับความสามารถ
ref:10-10-2/2559-2683
1/1 36 25-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-05-2560 -301 แสดง
26 ID:1916
อาสาสมัครร่วมกิจกรรม พจนก กองเชียร์
ref:10-10-2/2558-1916
0/61 36 15-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 04-03-2559 -746 แสดง
27 ID:2947
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กยศ./กรอ.)15-31มค61
ref:10-10-2/2560-2947
100/78 36 15-01-2561 2/2560 เปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2561 -42 แสดง
28 ID:2948
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กยศ./กรอ.)1-28กพ61
ref:10-10-2/2560-2948
100/85 36 01-02-2561 2/2560 เปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-03-2561 -14 แสดง
29 ID:2949
อาสาช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา กยศ./กรอ.
ref:10-10-2/2560-2949
0/0 36 03-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-01-2561 -47 แสดง
30 ID:2696
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9
ref:10-10-2/2559-2696
0/15 36 28-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-06-2560 -291 แสดง
31 ID:2952
ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ(กยศ.)
ref:10-10-1/2560-2952
19/0 36 02-10-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-01-2561 -63 แสดง
32 ID:2186
อาสาสมัครช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี (ห้องสมุด)
ref:10-10-2/2558-2186
100/5 36 23-05-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-06-2559 -655 แสดง
33 ID:2955
โครงการดูแลพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 1 (กยศ./กรอ.)
ref:10-10-2/2560-2955
0/13 36 25-09-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 24-01-2561 -54 แสดง
34 ID:2448
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
ref:10-10-2/2559-2448
65/52 36 04-01-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-02-2560 -410 แสดง
35 ID:2961
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย (กยศ)
ref:10-10-2/2560-2961
50/38 36 01-02-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-03-2561 -14 แสดง
36 ID:1976
อาสาสมัครนักกีฬา พจนก ครั้งที่ 38 ราชพฤกษ์เกมส์
ref:10-10-2/2558-1976
63/63 36 15-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-03-2559 -725 แสดง
37 ID:1979
จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ref:10-10-2/2558-1979
50/39 36 28-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 18-04-2559 -701 แสดง
38 ID:3003
ช่วยงาน งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา(กยศ./กรอ.)
ref:10-10-2/2560-3003
0/11 36 04-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-03-2561 12 แสดง
39 ID:1980
จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ref:10-10-2/2558-1980
50/25 36 18-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 29-04-2559 -690 แสดง
40 ID:1996
อาสาสมัครช่วยงานคณะครุศาสตร์
ref:10-10-2/2558-1996
3/3 36 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-03-2559 -722 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 2738

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118