Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.166.130.157

วันที่ :23-10-2561 08:10:38

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:3281
ประกวดนักศึกษา ต้นแบบ 61
ref:8-8-2/2561-3281
0/206 4 15-09-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-09-2561 -38 แสดง
22 ID:3280
ค่ายสานสัมพันธ์พี่น้องชาวไอที
ref:4-4-2/2560-3280
0/22 3 09-12-2560 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-12-2560 -307 แสดง
23 ID:3279
อาสาสมัครร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย(กยศ./กรอ.)
ref:10-10-1/2561-3279
70/48 8 26-09-2561 1/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 27-09-2561 -26 แสดง
24 ID:3278
การประกวดนักศึกษาต้นแบบ​ MS​ FRESHY​ BOY​&GIRL2018(เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:4-7-1/2561-3278
0/343 3 29-09-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2561 8 แสดง
25 ID:3277
พิธีไหว้ครู 61
ref:7-1-1/2561-3277
0/1683 2 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 17-09-2561 -36 แสดง
26 ID:3276
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 61
ref:7-1-1/2561-3276
0/1695 5 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 17-09-2561 -36 แสดง
27 ID:3275
เยาวชนกับบทเรียนต้านโกง
ref:9-1-1/2561-3275
150/145 3 08-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 09-10-2561 -14 แสดง
28 ID:3274
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 32 (พาเหรด)
ref:8-4-1/2561-3274
100/100 2 27-10-2561 1/2561 เต็ม กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-09-2561 -23 แสดง
29 ID:3273
แข่งขันหุ่นยนต์ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40 อรพิมเกมส์
ref:9-1-2/2560-3273
2/2 3 20-03-2560 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 10-09-2561 -43 แสดง
30 ID:3272
แข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2017 ระดับภาคกลาง(ชมเชย)
ref:9-1-1/2560-3272
2/2 3 08-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 09-09-2561 -44 แสดง
31 ID:3271
แข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2017 ระดับประเทศ(ชมเชย)
ref:9-1-1/2560-3271
3/3 5 08-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 09-09-2561 -44 แสดง
32 ID:3270
สัปดาห์วิทย์ 2561
ref:8-8-1/2561-3270
0/125 3 17-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-08-2561 -66 แสดง
33 ID:3269
ปฐมนิเทศ 2561 วิทย์
ref:8-8-1/2561-3269
0/130 6 17-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19-07-2561 -96 แสดง
34 ID:3268
ถวายเทียนพรรษา 2561 คณะวิทย์
ref:8-8-1/2561-3268
0/80 4 18-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-07-2561 -97 แสดง
35 ID:3267
พัฒนาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
ref:4-3-1/2561-3267
0/114 2 25-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2561 8 แสดง
36 ID:3266
สานสัมพันธ์น้องพี่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
ref:4-3-1/2561-3266
0/104 2 25-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2561 8 แสดง
37 ID:3265
บายศรีสู่ขวัญ (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ref:4-3-1/2561-3265
0/114 2 25-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2561 8 แสดง
38 ID:3264
กิจกรรมพิเศษ
ref:4-6-1/2561-3264
1/1 13 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-08-2561 -53 แสดง
39 ID:3263
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2561
ref:9-4-1/2561-3263
0/24 3 17-08-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 21-09-2561 -32 แสดง
40 ID:3262
ปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และการทำเกลือหอม
ref:2-3-1/2561-3262
0/113 3 20-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-09-2561 -23 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 2738

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118