Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.166.146.211

วันที่ :19-03-2561 11:03:32

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:1054
world camp thailand (รหัส52-55)
ref:2-3-2/2556-1054
20/11 10 03-02-2557 2/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 13-02-2557 -1495 แสดง
22 ID:1055
world camp thailand (รหัส 56)
ref:2-3-2/2556-1055
20/8 10 03-02-2557 2/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 13-02-2557 -1495 แสดง
23 ID:1568
ทำบุญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ref:4-4-2/2557-1568
0/3 3 10-04-2558 2/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-04-2558 -1054 แสดง
24 ID:801
ศึกษาดูงานคอมพิวเตอร์
ref:4-4-2/2555-801
0/9 6 05-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935495 แสดง
25 ID:802
จัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการเผยแพร่ความรู้ใหม่
ref:4-4-2/2555-802
0/90 3 14-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935495 แสดง
26 ID:803
อบรมทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ref:4-4-2/2555-803
0/14 6 01-12-2555 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935495 แสดง
27 ID:804
อบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการด้านไอที
ref:4-4-2/2555-804
0/27 6 05-09-2555 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935495 แสดง
28 ID:1316
อบรมภาษาอังกฤษ
ref:2-4-1/2556-1316
0/80 10 19-08-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 04-11-2556 -1596 แสดง
29 ID:805
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ref:2-4-1/2555-805
0/65 8 05-09-2555 1/2555 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935495 แสดง
30 ID:1317
อบรมภาษาอังกฤษ
ref:8-4-1/2557-1317
0/71 10 19-08-2556 1/2557 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-11-2556 -1590 แสดง
31 ID:808
เด็กวิทย์อาสาร่วมใจพัฒนา สำหรับรหัส 52
ref:2-8-2/2556-808
0/18 8 23-03-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27-03-2556 -1818 แสดง
32 ID:809
ปัจฉิมนิเทศ
ref:4-3-2/2555-809
0/58 3 14-03-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 29-03-2556 -1816 แสดง
33 ID:1324
อบรมอัตลักษณ์คณะ "ซื่อสัตย์" หรือ "ใฝ่เรียนรู้"
ref:2-4-1/2557-1324
0/109 3 16-07-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-09-2557 -1276 แสดง
34 ID:1325
พัฒนาบุคลิกภาพ
ref:4-4-1/2557-1325
0/99 5 30-06-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-09-2557 -1276 แสดง
35 ID:1070
รักได้ รักเป็น รักแบบรับผิดชอบ (รหัส 52-55) คณะครุศาสตร์
ref:4-2-2/2556-1070
100/87 2 26-02-2557 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 26-02-2557 -1482 แสดง
36 ID:1326
การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
ref:4-4-1/2557-1326
0/89 10 07-07-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-09-2557 -1276 แสดง
37 ID:1582
การแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นาฏยการแสดง
ref:4-6-2/2557-1582
300/281 3 09-05-2558 2/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15-05-2558 -1039 แสดง
38 ID:1071
รักได้ รักเป็น รักแบบรับผิดชอบ (รหัส 56) คณะครุศาสตร์
ref:9-2-2/2556-1071
30/16 2 26-02-2557 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 26-02-2557 -1482 แสดง
39 ID:1329
ครุศาสตร์อาสาพัฒนาร่วมบุญ 1/57 (รหัส52-55)
ref:4-2-1/2557-1329
30/11 2 27-09-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 29-09-2557 -1267 แสดง
40 ID:1330
ครุศาสตร์อาสาพัฒนาร่วมบุญ 1/57 (รหัส56-57)
ref:9-2-1/2557-1330
30/21 2 27-09-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 29-09-2557 -1267 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 2738

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118