Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.166.130.157

วันที่ :23-10-2561 07:10:15

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:2936
ดอนขังใหญ่ 2560 (8)
ref:8-8-2/2561-2936
0/8 8 06-11-2560 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-11-2560 -349 แสดง
22 ID:2937
ดอนขังใหญ่ 2560 (7)
ref:8-8-2/2561-2937
0/5 7 06-11-2560 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-11-2560 -349 แสดง
23 ID:2938
ดอนขังใหญ่ 2560 (6)
ref:8-8-2/2561-2938
0/7 6 06-11-2560 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-11-2560 -349 แสดง
24 ID:3194
ให้การศึกษาทางการเมืองเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย(บังคับ)
ref:2-6-2/2561-3194
35/17 6 29-06-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-07-2561 -85 แสดง
25 ID:2939
ดอนขังใหญ่ 2560 (5)
ref:8-8-2/2561-2939
0/9 5 06-11-2560 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-11-2560 -349 แสดง
26 ID:3195
ให้การศึกษาทางการเมืองเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย(เลือก)
ref:4-6-2/2561-3195
35/12 6 29-06-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-07-2561 -85 แสดง
27 ID:2940
ดอนขังใหญ่ 2560 (4)
ref:8-8-2/2561-2940
0/15 4 06-11-2560 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-11-2560 -349 แสดง
28 ID:3196
อบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
ref:2-4-1/2561-3196
30/28 3 13-07-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 15-08-2561 -69 แสดง
29 ID:2941
อบรมการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่
ref:4-6-2/2561-2941
150/147 3 04-02-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-01-2561 -276 แสดง
30 ID:3197
ฉลองเทียนพรรษา ประจำปี 2561
ref:9-1-1/2561-3197
400/371 2 17-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 18-07-2561 -97 แสดง
31 ID:3199
ถวายเทียนหลวง ปี 2561
ref:9-1-1/2561-3199
100/97 3 26-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-07-2561 -88 แสดง
32 ID:3200
ถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10
ref:9-1-1/2561-3200
400/203 2 25-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-07-2561 -89 แสดง
33 ID:3201
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนความจริงเสริม(Augmented Reality)
ref:8-4-1/2561-3201
25/25 6 21-07-2561 1/2561 เต็ม กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 21-08-2561 -63 แสดง
34 ID:3207
วิ่งเก็บขยะ
ref:9-2-1/2561-3207
41/41 3 04-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 04-08-2561 -80 แสดง
35 ID:3208
พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่
ref:9-1-1/2561-3208
450/408 2 10-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 11-08-2561 -73 แสดง
36 ID:2953
ประกวดดาวเดือนคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
ref:4-6-1/2561-2953
2000/1031 3 16-08-2560 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16-01-2561 -280 แสดง
37 ID:3210
วันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ประจำปี 2561(กยศ)เลื่อนไม่มีกำหนด
ref:10-10-1/2561-3210
100/4 3 07-08-2561 1/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-08-2561 -77 แสดง
38 ID:3211
เสวนาวิชาการ mini Book Fair 2018(กยศ)
ref:10-10-1/2561-3211
80/12 2 09-08-2561 1/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 09-08-2561 -75 แสดง
39 ID:3212
จิตอาสลอกคลอง วันแม่ (กยศ.)
ref:10-10-1/2561-3212
50/32 10 10-08-2561 1/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-08-2561 -70 แสดง
40 ID:3213
กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษา
ref:9-9-1/2561-3213
0/404 3 08-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 00-08-2561 -84 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 2738

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118