Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.198.212.30

วันที่ :20-10-2561 03:10:18

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:2049
ชมรม I Photo Club 58 (56-58)
ref:7-1-2/2558-2049
0/119 3 20-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 20-04-2559 -914 แสดง
22 ID:2305
นักศึกษาช่วยงานสาขาอาหาร 2559
ref:9-8-1/2559-2305
0/10 3 03-08-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03-10-2559 -748 แสดง
23 ID:2561
กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย บังคับ
ref:2-8-1/2560-2561
0/4 3 22-03-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22-03-2560 -577 แสดง
24 ID:2817
ลูกวิทย์เกมส์ 60
ref:8-8-1/2560-2817
0/177 3 05-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05-08-2560 -441 แสดง
25 ID:3073
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (วิศว) เลือก
ref:9-5-2/2560-3073
0/139 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11-04-2561 -192 แสดง
26 ID:2
อบรมยาเสพติด
ref:3-1-1/2552-2
0/165 2 11-10-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2552 -3215 แสดง
27 ID:258
ชมรมส่งเสริมสุขภาพ
ref:5-1-2/2553-258
0/94 3 20-12-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 09-03-2554 -2782 แสดง
28 ID:514
สานสัมพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์
ref:4-6-1/2555-514
700/26 5 17-06-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -935710 แสดง
29 ID:770
ค่ายศิลปะ
ref:4-6-2/2555-770
0/46 3 18-02-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10-03-2556 -2050 แสดง
30 ID:1282
กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตก่อนเปิดเรียน 2 (รหัส 57)
ref:9-1-1/2557-1282
3000/2407 2 23-06-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-08-2557 -1515 แสดง
31 ID:1538
สืบสานอาหารไทย คณะวิทยาศาสตร์ฯ รหัส 53 - 55
ref:4-8-2/2557-1538
35/33 3 25-04-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25-04-2558 -1274 แสดง
32 ID:1794
อาสาสมัครช่วยงานพิธีเปิดธนาคารออมสิน
ref:10-10-1/2558-1794
50/38 3 29-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 29-12-2558 -1026 แสดง
33 ID:2050
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ref:10-10-2/2558-2050
0/2 17 00-00-0000 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 20-04-2559 -914 แสดง
34 ID:2306
นักศึกษาช่วยงานสาขาอาหาร (2)
ref:9-8-1/2559-2306
0/6 2 03-08-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03-10-2559 -748 แสดง
35 ID:2562
จุดเทียนถวายอาลัย บังคับ 55
ref:2-8-1/2560-2562
0/11 4 20-03-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24-03-2560 -575 แสดง
36 ID:2818
กิจกรรมเกษตรแฟร์เพชรบุรี (24.กย.60)
ref:9-1-1/2560-2818
200/155 2 24-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-09-2560 -388 แสดง
37 ID:3074
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (มนุษ) บังคับ
ref:7-6-2/2560-3074
0/649 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11-04-2561 -192 แสดง
38 ID:259
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ref:4-3-2/2553-259
0/119 2 22-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 09-03-2554 -2782 แสดง
39 ID:515
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก(1)
ref:3-1-1/2555-515
100/99 3 09-08-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935710 แสดง
40 ID:771
กิจกรรมกีฬาฟุตซอลสานสัมพันธ์ รป.ศ
ref:4-6-2/2555-771
0/2 3 06-02-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07-03-2556 -2053 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 2751

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118