Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 54.91.38.173

วันที่ :18-12-2560 03:12:49

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:2830
สโมสรเกษตรพบน้องใหม่
ref:2-3-1/2560-2830
0/133 3 25-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2560 -48 แสดง
22 ID:2831
แทงหยวกเกษตร
ref:2-3-1/2560-2831
0/136 3 00-00-0000 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2560 -48 แสดง
23 ID:2832
วัวเทียมเกวียนแห่เทียนพรรษา
ref:2-3-1/2560-2832
0/149 3 26-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2560 -48 แสดง
24 ID:2577
เลือกตั้งนายกสโมสร ปี 2560 วิทย์
ref:8-8-2/2560-2577
0/194 1 05-04-2560 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05-04-2560 -257 แสดง
25 ID:2833
กีฬารวมมิตรเกษตร
ref:2-3-1/2560-2833
0/133 3 27-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2560 -48 แสดง
26 ID:2834
เลือกครูดีในดวงใจ
ref:4-3-1/2560-2834
0/336 2 15-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2560 -48 แสดง
27 ID:2835
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560
ref:7-1-1/2560-2835
0/1863 6 19-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2560 -83 แสดง
28 ID:2836
พิธีไหว้ครู 2560
ref:7-1-1/2560-2836
0/1824 4 24-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2560 -83 แสดง
29 ID:2837
วันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี
ref:9-1-1/2560-2837
300/229 2 28-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 12-10-2560 -67 แสดง
30 ID:2838
แก้กิจกรรม
ref:4-5-1/2560-2838
0/2 3 28-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935404 แสดง
31 ID:2839
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
ref:9-1-1/2560-2839
100/95 2 06-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 11-10-2560 -68 แสดง
32 ID:2840
ปลูกดอกดาวเรือง
ref:4-4-1/2560-2840
0/19 5 29-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 06-10-2560 -73 แสดง
33 ID:2841
ปลูกดอกดาวเรือง
ref:9-4-1/2560-2841
0/7 3 29-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 06-10-2560 -73 แสดง
34 ID:2842
ปลูกดอกดาวเรือง
ref:8-4-1/2560-2842
0/1 3 29-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 06-10-2560 -73 แสดง
35 ID:2843
ดอกดารารัตน์
ref:9-4-1/2560-2843
0/1 1 15-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 06-10-2560 -73 แสดง
36 ID:2844
Microsoft Office Specialist (Microsoft Excel 2013)
ref:8-4-1/2560-2844
0/27 3 18-05-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 06-10-2560 -73 แสดง
37 ID:2845
Microsoft Office Specialist ((Microsoft PowerPoint 2013)
ref:8-4-1/2560-2845
0/29 3 08-06-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 06-10-2560 -73 แสดง
38 ID:2846
สานสัมพันธ์พี่น้องเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปี 60)
ref:8-4-1/2560-2846
0/115 3 04-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 12-10-2560 -67 แสดง
39 ID:2847
บายศรีกับต้นแบบนักศึกษา
ref:9-4-1/2560-2847
0/111 3 13-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 12-10-2560 -67 แสดง
40 ID:2848
คลอดสายรหัส (ปี 60)
ref:9-4-1/2560-2848
0/115 3 09-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 12-10-2560 -67 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 2751

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118