Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 3 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 54.226.179.247

วันที่ :19-01-2561 12:01:10

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:1845
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 2
ref:10-10-2/2558-1845
10/8 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -714 แสดง
22 ID:1846
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 3
ref:10-10-2/2558-1846
10/2 1 01-02-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -714 แสดง
23 ID:1847
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 4
ref:10-10-2/2558-1847
10/7 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -714 แสดง
24 ID:1848
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 5
ref:10-10-2/2558-1848
10/10 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -714 แสดง
25 ID:1849
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 6
ref:10-10-2/2558-1849
10/10 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -714 แสดง
26 ID:1854
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 1
ref:10-10-2/2558-1854
10/10 1 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935436 แสดง
27 ID:1855
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 2
ref:10-10-2/2558-1855
10/10 1 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935436 แสดง
28 ID:1856
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 3
ref:10-10-2/2558-1856
10/8 1 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935436 แสดง
29 ID:1857
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 4
ref:10-10-2/2558-1857
10/10 1 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935436 แสดง
30 ID:1858
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 6
ref:10-10-2/2558-1858
10/10 1 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935436 แสดง
31 ID:1859
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 7
ref:10-10-2/2558-1859
10/2 1 00-00-0000 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935436 แสดง
32 ID:1860
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 5
ref:10-10-2/2558-1860
10/10 1 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935436 แสดง
33 ID:1123
แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ(ตัวแทนคณะเข้าร่วม)
ref:4-4-2/2556-1123
0/2 1 18-11-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 22-11-2556 -1519 แสดง
34 ID:104
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53)
ref:2-5-1/2553-104
0/131 1 25-05-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10-08-2553 -2719 แสดง
35 ID:1902
อาสาสมัครช่วยงานบริการและสวัสดิการ (กยศ./กรอ.)
ref:10-10-2/2558-1902
10/3 1 02-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-03-2559 -688 แสดง
36 ID:1662
ศึกษาดูงานสถานประกอบการหรือบริษัทด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
ref:9-5-1/2558-1662
21/19 1 25-08-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-10-2558 -840 แสดง
37 ID:1191
สืบสานประเพณีสงกรานต์
ref:8-5-2/2556-1191
20/0 1 24-04-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-04-2557 -1365 แสดง
38 ID:431
กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ 54
ref:4-5-2/2554-431
0/50 1 02-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-01-2555 -2186 แสดง
39 ID:694
ประชุมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ref:2-3-2/2555-694
450/157 1 06-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 27-02-2556 -1788 แสดง
40 ID:1485
โครงการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ให้คำปรึกษาดีเด่น2557
ref:4-3-2/2557-1485
0/293 1 13-03-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14-03-2558 -1042 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118