Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 54.224.255.17

วันที่ :21-06-2561 03:06:43

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:3069
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (เกษตร) เลือก
ref:9-3-2/2561-3069
0/167 2 11-04-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 11-04-2561 -71 แสดง
22 ID:3067
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (ครุ) เลือก
ref:9-2-2/2560-3067
0/80 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 11-04-2561 -71 แสดง
23 ID:3065
ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่วันครอบครัววันผู้สูงอายุ
ref:9-9-2/2560-3065
0/160 3 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 11-04-2561 -71 แสดง
24 ID:3063
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40 อรพิมพ์เกมส์
ref:9-1-2/2560-3063
0/15 6 20-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-04-2561 -55 แสดง
25 ID:3061
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนในชุมชน
ref:9-2-2/2560-3061
0/22 2 10-02-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935589 แสดง
26 ID:3060
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (ล่วงหน้า)
ref:9-1-2/2560-3060
0/264 2 10-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 10-04-2561 -72 แสดง
27 ID:3054
เลือกตั้งนายก ปี 61
ref:9-4-2/2560-3054
0/147 3 28-03-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-04-2561 -52 แสดง
28 ID:3048
ออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วน
ref:9-2-2/2560-3048
40/28 2 25-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 25-04-2561 -57 แสดง
29 ID:3046
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี ตามนโยบายราชภัฏ ฯ
ref:9-9-2/2560-3046
0/25 3 29-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 03-04-2561 -79 แสดง
30 ID:3045
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
ref:9-9-2/2560-3045
0/25 3 14-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 03-04-2561 -79 แสดง
31 ID:3043
จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ref:9-9-2/2560-3043
0/24 4 08-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 03-04-2561 -79 แสดง
32 ID:3041
นักศึกษารุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย
ref:9-1-2/2560-3041
200/195 3 04-04-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 05-04-2561 -77 แสดง
33 ID:3039
ดอนขังใหญ่ครั้งที่37(ฝ่ายติดต่อประสานงานด้านต่างๆ-6-8พ.ย.60)
ref:9-5-1/2560-3039
0/10 10 06-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08-11-2560 -225 แสดง
34 ID:3038
สัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านพลังาน
ref:9-5-1/2560-3038
0/134 3 14-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14-11-2560 -219 แสดง
35 ID:3037
ภาพพ่อในความทรงจำของคุณ (รหัส58-60)
ref:9-5-1/2560-3037
0/28 3 19-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19-10-2560 -245 แสดง
36 ID:3036
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ(รหัส 60)
ref:9-5-2/2560-3036
0/32 3 17-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17-01-2561 -155 แสดง
37 ID:3034
จิตอาสาเพื่อสังคมBig Cleaning(รหัส56-60-เลือก)
ref:9-5-2/2560-3034
0/7 3 14-02-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28-03-2561 -85 แสดง
38 ID:3031
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 2561(รหัส56-59-เลือก)
ref:9-5-2/2560-3031
0/83 3 28-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-04-2561 -80 แสดง
39 ID:3029
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7(5 ธ.ค.60-กิจกรรมเลือก)
ref:9-5-1/2560-3029
0/55 3 05-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-03-2561 -83 แสดง
40 ID:3028
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7(4 ธ.ค.60-กิจกรรมเลือก)
ref:9-5-1/2560-3028
0/53 3 04-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-03-2561 -83 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 307

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118