Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 52.91.90.122

วันที่ :10-12-2561 09:12:41

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:3194
ให้การศึกษาทางการเมืองเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย(บังคับ)
ref:2-6-2/2561-3194
35/17 6 29-06-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-07-2561 -133 แสดง
22 ID:3186
จิตอาสาคณะวิทยาการจัดการ
ref:4-7-2/2561-3186
0/4 2 00-00-0000 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2561 21 แสดง
23 ID:3177
เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (กิจกรรมแก้)
ref:8-2-2/2560-3177
0/1 4 07-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-05-2561 -193 แสดง
24 ID:3114
ทำบุญสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ref:2-3-2/2560-3114
0/108 3 21-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-05-2561 -193 แสดง
25 ID:3104
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โอนเป็นเลือก
ref:4-6-2/2561-3104
500/154 3 26-04-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-04-2561 -224 แสดง
26 ID:3103
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ref:2-6-2/2561-3103
1000/691 3 26-04-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-04-2561 -224 แสดง
27 ID:3102
ปัจฉิมนิเทศเกษตร
ref:2-3-2/2560-3102
0/123 3 25-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 25-05-2561 -199 แสดง
28 ID:3087
สืบสานศิลปวัฒนธรรม สกุลชั่างเมืองเพชรคณะวิทยาการจัดการ
ref:4-7-2/2561-3087
100/78 3 19-04-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935761 แสดง
29 ID:3081
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (พยาบาล) เลือก
ref:9-9-2/2560-3081
0/89 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 11-04-2561 -243 แสดง
30 ID:3080
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (พยาบาล) บังคับ
ref:7-9-2/2560-3080
0/62 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะพยาบาลศาสตร์ 11-04-2561 -243 แสดง
31 ID:3079
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (วิทย) เลือก
ref:9-8-2/2560-3079
0/35 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-04-2561 -243 แสดง
32 ID:3078
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (วิทย) บังคับ
ref:7-8-2/2560-3078
0/195 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-04-2561 -243 แสดง
33 ID:3077
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (จัดการ) เลือก
ref:9-7-2/2560-3077
0/83 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาการจัดการ 11-04-2561 -243 แสดง
34 ID:3076
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (จัดการ) บังคับ
ref:7-7-2/2560-3076
0/387 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะวิทยาการจัดการ 11-04-2561 -243 แสดง
35 ID:3075
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (มนุษ) เลือก
ref:9-6-2/2560-3075
0/319 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11-04-2561 -243 แสดง
36 ID:3074
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (มนุษ) บังคับ
ref:7-6-2/2560-3074
0/649 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11-04-2561 -243 แสดง
37 ID:3073
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (วิศว) เลือก
ref:9-5-2/2560-3073
0/139 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11-04-2561 -243 แสดง
38 ID:3072
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (วิศว) บังคับ
ref:7-5-2/2560-3072
0/121 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11-04-2561 -243 แสดง
39 ID:3071
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (ไอที) เลือก
ref:9-4-2/2560-3071
0/80 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 11-04-2561 -243 แสดง
40 ID:3070
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (ไอที) บังคับ
ref:7-4-2/2560-3070
0/114 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 11-04-2561 -243 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 329

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118