Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.156.86.61

วันที่ :18-03-2561 09:03:08

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:2874
บริจาคโลหิต (กยศ.)
ref:10-10-1/2560-2874
100/19 8 06-11-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 06-11-2560 -132 แสดง
22 ID:2873
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(กยศ.)
ref:10-10-1/2560-2873
50/26 36 01-11-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 08-12-2560 -100 แสดง
23 ID:2865
รวมดวงใจคนไทยทั้งชาติกราบพระบาทครั้งสุดท้าย(กยศ.)
ref:10-10-1/2560-2865
0/95 10 24-10-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-10-2560 -138 แสดง
24 ID:2864
นิทรรศการภาพพ่อจากดวงใจไทยทุกคน 21ตค60 (กยศ.)
ref:10-10-1/2560-2864
135/121 8 21-10-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-10-2560 -147 แสดง
25 ID:2862
นิทรรศการภาพพ่อจากดวงใจไทยทุกคน 19ตค60 (กยศ.)
ref:10-10-1/2560-2862
90/76 8 19-10-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 20-10-2560 -149 แสดง
26 ID:2816
พัฒนาแกนนำเพิ่มสูง ลดอ้วน และทักษะชีวิตในวัยรุ่น (กยศ.)
ref:10-10-1/2560-2816
30/16 7 20-09-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 21-09-2560 -178 แสดง
27 ID:2808
ช่วยงานประชุม พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี(กยศ.)
ref:10-10-1/2560-2808
30/25 4 13-09-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-09-2560 -184 แสดง
28 ID:2803
ทำดอกไม้จันทน์ (กยศ.)2
ref:10-10-1/2560-2803
0/5 36 10-09-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 10-09-2560 -189 แสดง
29 ID:2797
ทำดอกไม้จันทน์ (กยศ.)1
ref:10-10-1/2560-2797
0/13 10 10-09-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 10-09-2560 -189 แสดง
30 ID:2775
ช่วยงานอบรมการทำธุรกิจเพาะเห็ดแนวใหม่ฯ(กยศ.)
ref:10-10-1/2560-2775
20/5 21 19-08-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 23-08-2560 -207 แสดง
31 ID:2766
จุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (พระนครคีรี)
ref:10-10-1/2560-2766
100/70 5 12-08-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-08-2560 -216 แสดง
32 ID:2748
กิจกรรมกวาดลานวัด
ref:10-10-2/2559-2748
50/2 4 27-07-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-07-2560 -230 แสดง
33 ID:2747
ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รอบบ่าย
ref:10-10-2/2559-2747
50/2 3 27-07-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-07-2560 -230 แสดง
34 ID:2746
ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รอบเช้า
ref:10-10-2/2559-2746
50/2 4 27-07-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-07-2560 -230 แสดง
35 ID:2745
อาสาดูแลสิ่งแวดล้อมคณะพยาบาลศาสตร์
ref:10-10-2/2559-2745
96/96 20 01-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 29-06-2560 -262 แสดง
36 ID:2718
BIG CLEANING สาขาแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์
ref:10-10-2/2559-2718
4/4 7 16-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-06-2560 -290 แสดง
37 ID:2717
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย
ref:10-10-2/2559-2717
4/4 12 18-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-06-2560 -290 แสดง
38 ID:2716
ร่วมกิจกรรมจัดห้องปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
ref:10-10-2/2559-2716
15/15 3 10-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-06-2560 -290 แสดง
39 ID:2715
ทำดีให้วัด ทำความสะอาดวัดเพรียง
ref:10-10-2/2559-2715
52/52 4 13-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-06-2560 -290 แสดง
40 ID:2714
BIG CLEANING คณะพยาบาลศาสตร์
ref:10-10-2/2559-2714
88/88 8 12-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-06-2560 -290 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 342

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118