Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 54.91.38.173

วันที่ :18-12-2560 04:12:49

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:2766
จุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (พระนครคีรี)
ref:10-10-1/2560-2766
100/72 5 12-08-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-08-2560 -126 แสดง
22 ID:2748
กิจกรรมกวาดลานวัด
ref:10-10-2/2559-2748
50/4 4 27-07-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-07-2560 -140 แสดง
23 ID:2747
ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รอบบ่าย
ref:10-10-2/2559-2747
50/2 3 27-07-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-07-2560 -140 แสดง
24 ID:2746
ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รอบเช้า
ref:10-10-2/2559-2746
50/2 4 27-07-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-07-2560 -140 แสดง
25 ID:2745
อาสาดูแลสิ่งแวดล้อมคณะพยาบาลศาสตร์
ref:10-10-2/2559-2745
96/96 20 01-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 29-06-2560 -172 แสดง
26 ID:2718
BIG CLEANING สาขาแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์
ref:10-10-2/2559-2718
4/4 7 16-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-06-2560 -200 แสดง
27 ID:2717
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย
ref:10-10-2/2559-2717
4/4 12 18-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-06-2560 -200 แสดง
28 ID:2716
ร่วมกิจกรรมจัดห้องปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
ref:10-10-2/2559-2716
15/15 3 10-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-06-2560 -200 แสดง
29 ID:2715
ทำดีให้วัด ทำความสะอาดวัดเพรียง
ref:10-10-2/2559-2715
52/52 4 13-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-06-2560 -200 แสดง
30 ID:2714
BIG CLEANING คณะพยาบาลศาสตร์
ref:10-10-2/2559-2714
88/88 8 12-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-06-2560 -200 แสดง
31 ID:2713
กิจกรรมต้อนรับอาจารย์ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
ref:10-10-2/2559-2713
50/50 4 11-04-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-06-2560 -200 แสดง
32 ID:2712
ย้ายห้องปฏิบัติการพยาบาล
ref:10-10-2/2559-2712
41/41 8 08-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-06-2560 -200 แสดง
33 ID:2711
อาสาจัดบอร์ดในวันพยาบาลสากล
ref:10-10-2/2559-2711
10/10 3 11-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-06-2560 -200 แสดง
34 ID:2710
ทำความสะอาดชายหาดเจ้าสำราญ
ref:10-10-2/2559-2710
41/41 4 15-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 02-06-2560 -199 แสดง
35 ID:2696
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9
ref:10-10-2/2559-2696
0/15 36 28-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-06-2560 -200 แสดง
36 ID:2695
ปลูกป่าชายเลน วัยเก๋า out door
ref:4-6-2/2559-2695
100/17 3 00-00-0000 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25-05-2560 -207 แสดง
37 ID:2686
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ที่ศาสนสถาน(ซ่อม3-บ3)
ref:7-1-2/2559-2686
0/8 3 15-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 15-05-2560 -217 แสดง
38 ID:2683
อาสาสมัครชวยโครงการอบรมการสอบวัดระดับความสามารถ
ref:10-10-2/2559-2683
1/1 36 25-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-05-2560 -210 แสดง
39 ID:2682
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39
ref:10-10-2/2559-2682
1/1 20 28-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-05-2560 -210 แสดง
40 ID:2681
ตัวแทนนักศึกษาคณะกรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ref:10-10-2/2559-2681
3/3 36 13-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-05-2560 -210 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 371

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118