Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.156.86.61

วันที่ :18-03-2561 08:03:21

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:2789
พัฒนาบุคลิกภาพ 60
ref:2-6-1/2560-2789
900/687 3 25-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -935494 แสดง
22 ID:2788
รับเสร็จ โอนมาเป็นบังคับคณะ
ref:2-6-1/2560-2788
100/10 3 21-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19-09-2560 -180 แสดง
23 ID:2787
รับเสร็จ โอนมาเป็นเลือกคณะ
ref:4-6-1/2560-2787
100/3 3 21-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09-09-2560 -190 แสดง
24 ID:2786
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาพม่า (เลือก)
ref:4-6-1/2560-2786
100/19 6 09-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-08-2560 -199 แสดง
25 ID:2785
แก้กิจกรรมพิเศษ
ref:4-6-1/2560-2785
1/1 5 25-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-08-2560 -199 แสดง
26 ID:2784
แก้กิจกรรมพิเศษ
ref:4-6-1/2560-2784
1/1 5 25-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-08-2560 -199 แสดง
27 ID:2783
แก้กิจกรรมพิเศษ
ref:4-6-1/2560-2783
1/1 5 25-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-08-2560 -199 แสดง
28 ID:2774
พิพิธภัณฑ์สกุลช่างเมืองเพชร (เลือก)
ref:4-6-1/2560-2774
50/15 12 00-00-0000 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16-08-2560 -214 แสดง
29 ID:2760
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาพม่า
ref:2-6-1/2560-2760
150/103 6 02-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10-08-2560 -220 แสดง
30 ID:2759
พิพิธภัณฑ์สกุลช่างเมืองเพชร
ref:2-6-2/2559-2759
100/40 12 24-07-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-07-2560 -231 แสดง
31 ID:2758
แก้กิจกรรมพิเศษ
ref:2-6-2/2559-2758
1/1 26 00-00-0000 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17-05-2560 -305 แสดง
32 ID:2753
เข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการระดับชาติ
ref:2-6-2/2559-2753
50/6 3 15-07-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19-07-2560 -242 แสดง
33 ID:2735
อบรม กพ. 14-15 มิ.ย.60
ref:4-6-2/2559-2735
50/26 8 15-06-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21-06-2560 -270 แสดง
34 ID:2720
เปิดศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ภาษากะเหรี่ยง
ref:2-6-2/2559-2720
50/22 3 09-06-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10-06-2560 -281 แสดง
35 ID:2695
ปลูกป่าชายเลน วัยเก๋า out door
ref:4-6-2/2559-2695
100/20 3 00-00-0000 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25-05-2560 -297 แสดง
36 ID:2677
อบรม กพ. 14-15 มิ.ย.60
ref:2-6-2/2559-2677
150/47 8 14-06-2559 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-06-2560 -261 แสดง
37 ID:2673
วัยเก๋า Out dour (ปลูกป่าชายเลน)
ref:2-6-1/2560-2673
200/40 3 24-05-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-05-2560 -292 แสดง
38 ID:2644
ฟังบรรยายธรรมวัดสระบัว
ref:4-6-1/2560-2644
200/117 3 14-01-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-04-2560 -322 แสดง
39 ID:2638
ฟังแถลงนโยบาย วิสัยทัศน์ ผู้สมัครนายกสโม 60
ref:4-6-1/2560-2638
800/653 3 19-04-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26-04-2560 -326 แสดง
40 ID:2634
กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมคณะมนุษย์ ฯ ปี 60(เลือก 55 - 58)
ref:4-6-1/2560-2634
1500/361 3 26-04-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26-04-2560 -326 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 384

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118