Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.198.243.51

วันที่ :22-07-2561 04:07:22

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:3124
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40 อรพิมพ์เกมส์
ref:9-1-2/2560-3124
0/64 10 20-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 20-04-2561 -93 แสดง
22 ID:3121
ชมรมเพชรคีรีอาสาพยาบาล 60
ref:7-1-2/2560-3121
57/36 3 01-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 01-05-2561 -82 แสดง
23 ID:3120
ชมรมครื้นเครงบรรเลงศิลป์ 60
ref:7-1-2/2560-3120
52/49 3 02-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 02-05-2561 -81 แสดง
24 ID:3119
ชมรมเครือข่ายสาธารณะ For PBRU 60
ref:7-1-2/2561-3119
273/261 3 02-05-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 02-05-2561 -81 แสดง
25 ID:3118
ชมรมปฐมวัยรวมใจ 60
ref:7-1-2/2560-3118
76/73 3 02-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 02-05-2561 -81 แสดง
26 ID:3101
ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ 60
ref:7-1-2/2560-3101
339/329 3 25-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 25-04-2561 -88 แสดง
27 ID:3064
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40 อรพิมพ์เกมส์
ref:7-1-2/2560-3064
0/6 3 20-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 27-04-2561 -86 แสดง
28 ID:3063
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40 อรพิมพ์เกมส์
ref:9-1-2/2560-3063
0/15 6 20-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-04-2561 -86 แสดง
29 ID:3060
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (ล่วงหน้า)
ref:9-1-2/2560-3060
0/264 2 10-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 10-04-2561 -103 แสดง
30 ID:3059
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (ล่วงหน้า)
ref:7-1-2/2560-3059
0/724 2 10-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 10-04-2561 -103 แสดง
31 ID:3041
นักศึกษารุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย
ref:9-1-2/2560-3041
200/193 3 04-04-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 05-04-2561 -108 แสดง
32 ID:3012
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (นักกีฬา)
ref:9-1-2/2560-3012
0/0 10 21-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 14-03-2561 -130 แสดง
33 ID:3011
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน)
ref:7-1-2/2560-3011
0/4 6 21-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 14-03-2561 -130 แสดง
34 ID:3004
เทคนิคการเขียนใบสมัครและการสัมภาษณ์งาน(รหัส 54-58)
ref:9-1-2/2560-3004
500/368 6 04-04-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 05-04-2561 -108 แสดง
35 ID:2968
ราชภัฏสดุดี(61)
ref:9-1-2/2560-2968
1000/929 3 14-02-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 14-02-2561 -158 แสดง
36 ID:2962
ตักบาตรอาหารแห้ง วันราชภัฏ(61)
ref:9-1-2/2560-2962
0/1020 2 14-02-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 14-02-2561 -158 แสดง
37 ID:2933
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปีใหม่ 2561
ref:9-1-2/2560-2933
505/497 2 10-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 10-01-2561 -193 แสดง
38 ID:2896
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ref:9-1-1/2560-2896
1000/987 3 05-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 15-01-2561 -188 แสดง
39 ID:2892
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (4 ธ.ค.60)
ref:9-1-1/2560-2892
502/494 3 04-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 19-01-2561 -184 แสดง
40 ID:2891
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (3 ธ.ค.60)
ref:9-1-1/2560-2891
500/480 3 03-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 18-01-2561 -185 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 603

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118