Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 3 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 54.224.255.17

วันที่ :21-06-2561 03:06:26

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:3101
ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ 60
ref:7-1-2/2560-3101
339/329 3 25-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 25-04-2561 -57 แสดง
22 ID:3064
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40 อรพิมพ์เกมส์
ref:7-1-2/2560-3064
0/6 3 20-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 27-04-2561 -55 แสดง
23 ID:3063
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40 อรพิมพ์เกมส์
ref:9-1-2/2560-3063
0/15 6 20-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-04-2561 -55 แสดง
24 ID:3060
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (ล่วงหน้า)
ref:9-1-2/2560-3060
0/264 2 10-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 10-04-2561 -72 แสดง
25 ID:3059
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (ล่วงหน้า)
ref:7-1-2/2560-3059
0/724 2 10-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 10-04-2561 -72 แสดง
26 ID:3041
นักศึกษารุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย
ref:9-1-2/2560-3041
200/195 3 04-04-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 05-04-2561 -77 แสดง
27 ID:3012
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (นักกีฬา)
ref:9-1-2/2560-3012
0/0 10 21-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 14-03-2561 -99 แสดง
28 ID:3011
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน)
ref:7-1-2/2560-3011
0/4 6 21-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 14-03-2561 -99 แสดง
29 ID:3004
เทคนิคการเขียนใบสมัครและการสัมภาษณ์งาน(รหัส 54-58)
ref:9-1-2/2560-3004
500/377 6 04-04-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 05-04-2561 -77 แสดง
30 ID:2968
ราชภัฏสดุดี(61)
ref:9-1-2/2560-2968
1000/930 3 14-02-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 14-02-2561 -127 แสดง
31 ID:2962
ตักบาตรอาหารแห้ง วันราชภัฏ(61)
ref:9-1-2/2560-2962
0/1022 2 14-02-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 14-02-2561 -127 แสดง
32 ID:2933
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปีใหม่ 2561
ref:9-1-2/2560-2933
505/498 2 10-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 10-01-2561 -162 แสดง
33 ID:2896
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ref:9-1-1/2560-2896
1000/989 3 05-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 15-01-2561 -157 แสดง
34 ID:2892
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (4 ธ.ค.60)
ref:9-1-1/2560-2892
502/495 3 04-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 19-01-2561 -153 แสดง
35 ID:2891
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (3 ธ.ค.60)
ref:9-1-1/2560-2891
500/482 3 03-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 18-01-2561 -154 แสดง
36 ID:2890
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (2 ธ.ค.60)
ref:9-1-1/2560-2890
1004/989 3 02-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 15-01-2561 -157 แสดง
37 ID:2886
Smart PBRU 2560
ref:9-1-2/2560-2886
0/1656 3 18-10-2560 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 08-01-2561 -164 แสดง
38 ID:2885
เปิดโลกชมรม 2560
ref:7-1-2/2560-2885
0/1646 2 18-10-2560 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 08-01-2561 -164 แสดง
39 ID:2884
ชมรม English Club 2016
ref:7-1-2/2559-2884
119/92 3 17-11-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-11-2560 -217 แสดง
40 ID:2872
รวมดวงใจคนไทยทั้งชาติกราบพระบาทครั้งสุดท้าย
ref:9-1-1/2560-2872
0/8 3 24-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-10-2560 -233 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 610

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118