Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 2 user
Guest Online : 12 user
IP Address: 54.156.51.193

วันที่ :26-09-2561 01:09:25

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:3155
ชมรมฟิตเนส 60
ref:7-1-2/2560-3155
0/142 3 09-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-05-2561 -140 แสดง
22 ID:3149
ชมรมเส้นสีศิลป์ 60
ref:7-1-2/2560-3149
103/99 3 08-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 08-05-2561 -141 แสดง
23 ID:3148
ชมรม PBRU English Club 2017
ref:7-1-2/2560-3148
55/45 3 04-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 04-05-2561 -145 แสดง
24 ID:3147
ชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคม 60
ref:7-1-2/2560-3147
177/118 3 04-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 04-05-2561 -145 แสดง
25 ID:3141
ชมรม To Be Number One 60
ref:7-1-2/2560-3141
9/8 3 07-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 07-05-2561 -142 แสดง
26 ID:3136
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40 อรพิมพ์เกมส์
ref:7-1-2/2560-3136
25/9 10 20-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-05-2561 -146 แสดง
27 ID:3134
ชมรม I Photo Club 60
ref:7-1-2/2560-3134
0/327 3 03-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-05-2561 -146 แสดง
28 ID:3125
ชมรมห้องเรียนชุมชน 60
ref:7-1-2/2560-3125
82/74 3 01-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 01-05-2561 -148 แสดง
29 ID:3124
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40 อรพิมพ์เกมส์
ref:9-1-2/2560-3124
0/66 10 20-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 20-04-2561 -159 แสดง
30 ID:3121
ชมรมเพชรคีรีอาสาพยาบาล 60
ref:7-1-2/2560-3121
57/36 3 01-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 01-05-2561 -148 แสดง
31 ID:3120
ชมรมครื้นเครงบรรเลงศิลป์ 60
ref:7-1-2/2560-3120
52/49 3 02-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 02-05-2561 -147 แสดง
32 ID:3119
ชมรมเครือข่ายสาธารณะ For PBRU 60
ref:7-1-2/2561-3119
273/262 3 02-05-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 02-05-2561 -147 แสดง
33 ID:3118
ชมรมปฐมวัยรวมใจ 60
ref:7-1-2/2560-3118
76/73 3 02-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 02-05-2561 -147 แสดง
34 ID:3101
ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ 60
ref:7-1-2/2560-3101
339/329 3 25-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 25-04-2561 -154 แสดง
35 ID:3064
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40 อรพิมพ์เกมส์
ref:7-1-2/2560-3064
0/6 3 20-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 27-04-2561 -152 แสดง
36 ID:3063
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40 อรพิมพ์เกมส์
ref:9-1-2/2560-3063
0/15 6 20-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-04-2561 -152 แสดง
37 ID:3060
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (ล่วงหน้า)
ref:9-1-2/2560-3060
0/266 2 10-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 10-04-2561 -169 แสดง
38 ID:3059
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (ล่วงหน้า)
ref:7-1-2/2560-3059
0/723 2 10-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 10-04-2561 -169 แสดง
39 ID:3041
นักศึกษารุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย
ref:9-1-2/2560-3041
200/192 3 04-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 05-04-2561 -174 แสดง
40 ID:3012
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (นักกีฬา)
ref:9-1-2/2560-3012
0/0 10 21-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 14-03-2561 -196 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 610

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118