Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 7 user
Guest Online : 14 user
IP Address: 52.91.90.122

วันที่ :10-12-2561 10:12:17

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:3202
สอบธรรมะศึกษา 2560
ref:9-1-1/2560-3202
0/8 8 00-00-0000 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 18-07-2561 -145 แสดง
22 ID:3200
ถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10
ref:9-1-1/2561-3200
400/200 2 25-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-07-2561 -137 แสดง
23 ID:3199
ถวายเทียนหลวง ปี 2561
ref:9-1-1/2561-3199
100/95 3 26-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-07-2561 -136 แสดง
24 ID:3197
ฉลองเทียนพรรษา ประจำปี 2561
ref:9-1-1/2561-3197
400/371 2 17-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 18-07-2561 -145 แสดง
25 ID:3192
ค่ายแสงทองส่องสว่างด้วยธรรมะ 61
ref:9-1-2/2560-3192
0/46 8 00-00-0000 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 25-06-2561 -168 แสดง
26 ID:3191
การส่งเสริมภาพลักษณ์และทักษะวาทวิทยา
ref:9-1-2/2560-3191
500/429 5 27-06-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 02-07-2561 -161 แสดง
27 ID:3182
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตมีวินัยความรับผิดชอบยุค Generation Z
ref:9-1-2/2560-3182
0/20 10 04-00-0000 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 06-06-2561 -187 แสดง
28 ID:3179
ค่าย PBRU อาสาตามรอยพ่อ ทำดีด้วยหัวใจ
ref:9-1-2/2560-3179
8/7 10 19-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 23-05-2561 -201 แสดง
29 ID:3169
ชมรมขับขี่ปลอดภัย 60
ref:7-1-2/2560-3169
0/82 3 18-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 18-05-2561 -206 แสดง
30 ID:3167
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 60
ref:7-1-2/2560-3167
62/60 3 16-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-05-2561 -208 แสดง
31 ID:3159
ชมรมหอพัก 60
ref:7-1-2/2560-3159
69/68 3 10-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 10-05-2561 -214 แสดง
32 ID:3156
ชมรมมุสลิม 60
ref:7-1-2/2560-3156
41/37 3 09-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-05-2561 -215 แสดง
33 ID:3155
ชมรมฟิตเนส 60
ref:7-1-2/2560-3155
0/142 3 09-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-05-2561 -215 แสดง
34 ID:3149
ชมรมเส้นสีศิลป์ 60
ref:7-1-2/2560-3149
103/99 3 08-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 08-05-2561 -216 แสดง
35 ID:3148
ชมรม PBRU English Club 2017
ref:7-1-2/2560-3148
55/45 3 04-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 04-05-2561 -220 แสดง
36 ID:3147
ชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคม 60
ref:7-1-2/2560-3147
177/118 3 04-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 04-05-2561 -220 แสดง
37 ID:3141
ชมรม To Be Number One 60
ref:7-1-2/2560-3141
9/8 3 07-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 07-05-2561 -217 แสดง
38 ID:3136
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40 อรพิมพ์เกมส์
ref:7-1-2/2560-3136
25/10 10 20-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-05-2561 -221 แสดง
39 ID:3134
ชมรม I Photo Club 60
ref:7-1-2/2560-3134
0/327 3 03-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-05-2561 -221 แสดง
40 ID:3125
ชมรมห้องเรียนชุมชน 60
ref:7-1-2/2560-3125
82/74 3 01-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 01-05-2561 -223 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 610

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118