Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 5 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.80.96.153

วันที่ :25-09-2561 03:09:17

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
241 ID:841
บำเพ็ญประโยชน์กับคณะฯ
ref:2-6-2/2555-841
0/9 5 18-04-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-05-2556 -1944 แสดง
242 ID:840
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยตะแกะ
ref:4-7-2/2556-840
0/22 8 28-04-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 29-04-2556 -1975 แสดง
243 ID:839
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยตะแกะ
ref:4-7-2/2556-839
0/21 8 28-04-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 29-04-2556 -1975 แสดง
244 ID:837
.กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยตะแกะ
ref:2-7-2/2556-837
0/24 8 28-04-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935685 แสดง
245 ID:836
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยตะแกะ
ref:2-7-2/2556-836
0/26 8 28-04-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 29-04-2556 -1975 แสดง
246 ID:831
ปลูกกล้วย..เทิดพระเกียรติพ่อหลวง (เลือกส่วนกลาง)
ref:3-1-1/2555-831
0/47 4 30-03-2556 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-05-2556 -1943 แสดง
247 ID:830
ปลูกกล้วย..เทิดพระเกียรติพ่อหลวง
ref:1-1-2/2555-830
0/34 4 30-03-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-05-2556 -1943 แสดง
248 ID:826
บำเพ็ญประโยชน์
ref:4-5-2/2555-826
0/12 3 23-03-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-04-2556 -1974 แสดง
249 ID:825
ครุศาสตร์อาสา พัฒนาร่วมบุญ
ref:2-2-2/2555-825
0/219 4 31-03-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-03-2556 -2004 แสดง
250 ID:824
เด็กวิทย์อาสาร่วมใจพัฒนา สำหรับรหัส 52 (เลือก)
ref:4-8-2/2556-824
0/8 8 23-03-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30-03-2556 -2005 แสดง
251 ID:823
กิจกรรมหาดสวยด้วยมือเรา สำหรับ รหัส 52
ref:4-8-2/2556-823
0/24 8 23-03-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30-03-2556 -2005 แสดง
252 ID:813
อาสาพัฒนา(รป.ศ.)
ref:4-6-2/2555-813
0/17 3 18-01-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-03-2556 -2005 แสดง
253 ID:808
เด็กวิทย์อาสาร่วมใจพัฒนา สำหรับรหัส 52
ref:2-8-2/2556-808
0/18 8 23-03-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27-03-2556 -2008 แสดง
254 ID:796
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วัดเพรียง(ภาษาอังกฤษ)
ref:2-6-2/2555-796
0/2 5 08-03-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-03-2556 -2015 แสดง
255 ID:795
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์(ภาษาอังกฤษ)
ref:2-6-2/2555-795
0/1 5 08-03-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-03-2556 -2015 แสดง
256 ID:793
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด (เลือกภาษาอังกฤษ)
ref:4-6-2/2555-793
0/4 5 08-03-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-03-2556 -2015 แสดง
257 ID:762
ชมรมรปศ.อาสา
ref:5-1-2/2556-762
0/190 5 16-02-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935685 แสดง
258 ID:755
ชมรมโลกสวยด้วยมือเรา
ref:5-1-2/2556-755
0/146 5 20-02-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935685 แสดง
259 ID:752
โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น
ref:3-1-2/2556-752
0/5 3 09-02-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935685 แสดง
260 ID:751
ชมรมรักษ์บ้านเกิด
ref:5-1-2/2556-751
0/330 5 09-02-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935685 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 241 to 257 of 257

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118