Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 9 user
Guest Online : 15 user
IP Address: 52.91.90.122

วันที่ :10-12-2561 10:12:38

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
241 ID:888
ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ (ส่วนกลาง)
ref:3-1-1/2556-888
100/90 3 09-08-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-08-2556 -1927 แสดง
242 ID:879
ครุศาสตร์สร้างยิ้มให้น้องแก่งกระจาน (26/7/56)
ref:2-2-1/2556-879
0/86 4 26-07-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-09-2556 -1917 แสดง
243 ID:878
ครุศาสตร์สร้างยิ้มให้น้องแก่งกระจาน (21/7/56)
ref:2-2-1/2556-878
0/79 4 21-07-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-09-2556 -1917 แสดง
244 ID:864
ผู้ดำเนินการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่คณะครุศาสตร์
ref:2-2-1/2556-864
0/3 3 06-07-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-07-2556 -1979 แสดง
245 ID:848
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ร่วมใจปลูกป่าแก่งกระจาน
ref:4-8-1/2556-848
30/16 3 12-06-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-06-2556 -2001 แสดง
246 ID:843
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วัดเพรียง(รปศ.)
ref:2-6-2/2555-843
0/7 5 11-03-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-05-2556 -2020 แสดง
247 ID:842
บำเพ็ญประโยชน์กับคริสตจักรเมล็ดพันธุ์จังหวัดเพชรบุรี
ref:2-6-2/2555-842
0/2 5 18-04-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-05-2556 -2020 แสดง
248 ID:841
บำเพ็ญประโยชน์กับคณะฯ
ref:2-6-2/2555-841
0/9 5 18-04-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-05-2556 -2020 แสดง
249 ID:840
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยตะแกะ
ref:4-7-2/2556-840
0/22 8 28-04-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 29-04-2556 -2051 แสดง
250 ID:839
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยตะแกะ
ref:4-7-2/2556-839
0/21 8 28-04-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 29-04-2556 -2051 แสดง
251 ID:837
.กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยตะแกะ
ref:2-7-2/2556-837
0/24 8 28-04-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935761 แสดง
252 ID:836
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยตะแกะ
ref:2-7-2/2556-836
0/26 8 28-04-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 29-04-2556 -2051 แสดง
253 ID:831
ปลูกกล้วย..เทิดพระเกียรติพ่อหลวง (เลือกส่วนกลาง)
ref:3-1-1/2555-831
0/47 4 30-03-2556 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-05-2556 -2019 แสดง
254 ID:830
ปลูกกล้วย..เทิดพระเกียรติพ่อหลวง
ref:1-1-2/2555-830
0/34 4 30-03-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-05-2556 -2019 แสดง
255 ID:826
บำเพ็ญประโยชน์
ref:4-5-2/2555-826
0/12 3 23-03-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-04-2556 -2050 แสดง
256 ID:825
ครุศาสตร์อาสา พัฒนาร่วมบุญ
ref:2-2-2/2555-825
0/219 4 31-03-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-03-2556 -2080 แสดง
257 ID:824
เด็กวิทย์อาสาร่วมใจพัฒนา สำหรับรหัส 52 (เลือก)
ref:4-8-2/2556-824
0/8 8 23-03-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30-03-2556 -2081 แสดง
258 ID:823
กิจกรรมหาดสวยด้วยมือเรา สำหรับ รหัส 52
ref:4-8-2/2556-823
0/24 8 23-03-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30-03-2556 -2081 แสดง
259 ID:813
อาสาพัฒนา(รป.ศ.)
ref:4-6-2/2555-813
0/17 3 18-01-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-03-2556 -2081 แสดง
260 ID:808
เด็กวิทย์อาสาร่วมใจพัฒนา สำหรับรหัส 52
ref:2-8-2/2556-808
0/18 8 23-03-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27-03-2556 -2084 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 241 to 257 of 257

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118