Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 7 user
Guest Online : 8 user
IP Address: 54.159.30.26

วันที่ :20-02-2561 06:02:51

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
241 ID:419
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2 , 3 (วิทย์)
ref:2-8-2/2554-419
0/274 3 08-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-01-2555 -2222 แสดง
242 ID:418
อบรมอาเซียน (วิทย์)
ref:4-8-2/2554-418
0/100 2 24-11-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-01-2555 -2222 แสดง
243 ID:382
สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง 54 (คณะวิทย์ฯ)
ref:4-8-1/2554-382
500/480 3 10-11-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10-11-2554 -2294 แสดง
244 ID:332
บำเพ็ญประโยชน์ (วันวิทย์)
ref:4-8-1/2554-332
0/44 2 18-08-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13-09-2554 -2352 แสดง
245 ID:331
ถวายเทียนพรรษา 54 (วิทย์)
ref:2-8-1/2554-331
0/353 2 05-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13-09-2554 -2352 แสดง
246 ID:330
ลูกวิทย์เกมส์
ref:2-8-1/2554-330
0/474 6 22-08-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13-09-2554 -2352 แสดง
247 ID:329
ปฐมนิเทศนศ.54 (วิทย์)
ref:4-8-1/2554-329
0/115 4 25-05-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13-09-2554 -2352 แสดง
248 ID:328
หนูน้อยเจ้าเวหา 54
ref:4-8-1/2554-328
0/10 8 20-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13-09-2554 -2352 แสดง
249 ID:327
ต้นแบบปริญญาบัตร 54
ref:4-8-1/2554-327
0/23 5 16-05-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13-09-2554 -2352 แสดง
250 ID:248
อบรมความเป็นคน ความเป็นครู
ref:4-8-2/2553-248
0/90 3 23-02-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26-02-2554 -2551 แสดง
251 ID:247
ถวายเทียนพรรษา
ref:4-8-2/2553-247
0/90 3 24-12-0000 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26-02-2554 -2551 แสดง
252 ID:244
เลือกตั้งนายกสโมสรฯคณะวิทย์ฯ
ref:2-8-2/2553-244
0/267 2 10-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25-01-2554 -2583 แสดง
253 ID:243
อบรมอัคคีภัย
ref:4-8-2/2553-243
0/172 2 23-12-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25-02-2554 -2552 แสดง
254 ID:242
คณะวิทยาศาสตร์ฯเชิดชู
ref:4-8-2/2553-242
0/175 3 26-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24-02-2554 -2553 แสดง
255 ID:241
กิจกรรม V-Cheer
ref:4-8-2/2553-241
0/85 5 23-11-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24-02-2554 -2553 แสดง
256 ID:240
จักรยานสัญจรเพื่อสุขภาพ
ref:4-8-2/2553-240
0/26 3 23-11-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24-02-2554 -2553 แสดง
257 ID:235
อบรมเตรียมสารละลาย
ref:4-8-2/2553-235
0/38 4 10-10-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23-02-2554 -2554 แสดง
258 ID:234
อบรมทำน้ำยาล้างจาน
ref:4-8-2/2553-234
0/36 2 15-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23-02-2554 -2554 แสดง
259 ID:233
ดาวคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ref:2-8-1/2553-233
0/251 3 25-11-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23-02-2554 -2554 แสดง
260 ID:150
ปลูกป่า รักษ์โลก (วิทย์) 53
ref:4-8-1/2553-150
0/39 2 28-08-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17-09-2553 -2713 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 241 to 260 of 260

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118