Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 5 user
IP Address: 54.166.130.157

วันที่ :23-10-2561 08:10:11

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2721 ID:465
ชมรมหอพักนักศึกษา
ref:5-1-2/2554-465
0/74 3 22-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935713 แสดง
2722 ID:464
วันราชภัฏ 54
ref:1-1-2/2554-464
0/1686 6 14-02-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935713 แสดง
2723 ID:462
ชมรมภาษาอังกฤษ 54
ref:5-1-2/2554-462
0/222 3 28-02-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 28-02-2555 -2429 แสดง
2724 ID:461
การแข่งขันทักษะวิชาการและพ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 34 3 Cr.
ref:3-1-2/2554-461
0/47 3 11-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-02-2555 -2429 แสดง
2725 ID:460
การแข่งขันทักษะวิชาการและพ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 34 5 Cr.
ref:3-1-2/2554-460
0/36 5 11-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-02-2555 -2429 แสดง
2726 ID:459
การแข่งขันทักษะวิชาการและพ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 34 จอมบึง
ref:3-1-2/2554-459
0/71 8 11-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-02-2555 -2429 แสดง
2727 ID:458
ชมรมรักษ์บ้านเกิด 54
ref:5-1-2/2554-458
0/182 3 10-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 24-02-2555 -2433 แสดง
2728 ID:457
ชมรม T-culb 55
ref:5-1-2/2554-457
0/240 3 15-11-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 23-02-2555 -2434 แสดง
2729 ID:456
ทำไม...ชีวิตต้องติดกรรม โดย ริว จิตสัมผัส
ref:3-1-2/2554-456
500/477 3 08-03-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-03-2555 -2400 แสดง
2730 ID:455
อบรมคุณธรรมจริยธรรม 54
ref:2-6-2/2554-455
0/847 3 03-02-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22-02-2555 -2435 แสดง
2731 ID:454
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษย์ 55 (บังคับ)
ref:2-6-2/2554-454
0/848 2 01-02-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22-02-2555 -2435 แสดง
2732 ID:453
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษย์ 55
ref:4-6-2/2554-453
0/129 2 01-02-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22-02-2555 -2435 แสดง
2733 ID:452
สานสัมพันธ์น้องพี่ศิลป์ 54
ref:4-6-2/2554-452
0/27 3 28-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18-02-2555 -2439 แสดง
2734 ID:451
ค่ายศิลปะ 54
ref:4-6-2/2554-451
0/27 3 22-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18-02-2555 -2439 แสดง
2735 ID:450
พิธีครอบครูศิลปะ 54
ref:4-6-2/2554-450
0/27 3 06-01-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18-02-2555 -2439 แสดง
2736 ID:449
วิตามินธรรมะ (อุต)
ref:4-5-2/2554-449
100/61 2 22-02-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-03-2555 -2400 แสดง
2737 ID:448
ครุศาสตร์จิตอาสา 54 บังคับ
ref:2-2-2/2554-448
0/45 6 30-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 08-02-2555 -2449 แสดง
2738 ID:447
ค่ายอาสาวันเด็ก 54
ref:4-7-2/2554-447
0/30 3 13-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 07-02-2555 -2450 แสดง
2739 ID:446
เสริมสร้างความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554
ref:4-7-2/2554-446
0/54 3 21-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 07-02-2555 -2450 แสดง
2740 ID:445
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 55
ref:2-2-2/2554-445
0/345 2 02-02-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 08-02-2555 -2449 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2721 to 2738 of 2738

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118