Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 23.20.162.200

วันที่ :18-11-2560 05:11:20

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2721 ID:2149
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา59(บังคับ53-55)
ref:1-1-2/2558-2149
0/72 2 03-05-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 04-05-2559 -564 แสดง
2722 ID:635
พิธีถวายพระพรวันพ่อ ปี 55 (ส่วนกลาง)
ref:1-1-2/2555-635
0/1396 4 05-12-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-12-2555 -1806 แสดง
2723 ID:1407
สวดมนต์ข้ามปี(บังคับ น.ศ.จบ)
ref:1-1-2/2557-1407
0/40 5 01-01-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935374 แสดง
2724 ID:395
พิธีถวายพระพรวันพ่อ 54
ref:1-1-2/2554-395
0/1108 2 05-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-12-2554 -2171 แสดง
2725 ID:1163
ค่ายแสงธรรมส่องทางแห่งปัญญา(บังคับส่วนกลาง)
ref:1-1-2/2556-1163
0/17 5 03-04-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-04-2557 -1325 แสดง
2726 ID:1164
ค่ายแสงธรรมส่องทางแห่งปัญญา2(บังคับส่วนกลาง)
ref:1-1-2/2556-1164
0/14 5 03-04-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-04-2557 -1325 แสดง
2727 ID:1421
ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพระ(บังคับ)
ref:1-1-2/2557-1421
0/220 3 00-00-0000 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935374 แสดง
2728 ID:1424
อบรมบุคลิกภาพ ปี 3 - 4 รุ่นที่ 16
ref:1-1-2/2557-1424
0/2 0 00-00-0000 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935374 แสดง
2729 ID:2198
ชมรมปฐมวัยร่วมใจ58
ref:1-1-2/2558-2198
0/37 3 00-00-0000 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-06-2559 -534 แสดง
2730 ID:151
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
ref:1-1-1/2553-151
0/0 3 25-06-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 15-01-2554 -2499 แสดง
2731 ID:172
การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการพ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 33
ref:1-1-2/2553-172
0/1355 12 16-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-01-2554 -2483 แสดง
2732 ID:685
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา56บังคับส่วนกลาง
ref:1-1-2/2556-685
0/2455 2 30-01-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-01-2556 -1754 แสดง
2733 ID:177
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 54
ref:1-1-2/2554-177
0/1612 2 12-01-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-01-2554 -2485 แสดง
2734 ID:435
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 55
ref:1-1-2/2554-435
0/2048 2 11-01-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 02-02-2555 -2116 แสดง
2735 ID:1208
ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ 56
ref:1-1-2/2557-1208
500/268 3 14-05-2557 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 14-05-2557 -1284 แสดง
2736 ID:464
กิจกรรมวันราชภัฏ 54
ref:1-1-2/2554-464
0/1684 6 14-02-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935374 แสดง
2737 ID:998
พิธีถวายพระพรวันพ่อ ปีการศึกษา 2556
ref:1-1-2/2556-998
500/362 3 05-12-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2556 -1418 แสดง
2738 ID:494
พิธีไหว้ครูและหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2555
ref:1-1-1/2555-494
0/2748 3 21-06-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-08-2555 -1909 แสดง
2739 ID:495
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
ref:1-1-1/2555-495
0/2771 12 01-06-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-07-2555 -1940 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2721 to 2738 of 2738

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118