Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.198.243.51

วันที่ :22-07-2561 04:07:46

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2721 ID:630
กิจกรรมประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ref:2-7-2/2555-630
0/78 10 00-00-0000 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-11-2555 -2061 แสดง
2722 ID:1398
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ (บังคับ รหัส 52-56)
ref:2-3-1/2557-1398
0/132 8 17-10-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 26-02-2558 -1242 แสดง
2723 ID:1654
ตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม ทำความดี ต้อนรับปิดเทอม
ref:2-3-1/2558-1654
0/134 3 13-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2558 -965 แสดง
2724 ID:2166
เลือกตั้งนายกสโมสรฯเทคโนอุตสาหกรรม (รหัส55..)
ref:2-5-2/2558-2166
0/7 3 27-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10-05-2559 -804 แสดง
2725 ID:2422
กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 30 (นักศึกษา 58 นักกีฬา 2)
ref:2-4-1/2559-2422
0/2 2 15-11-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 23-12-2559 -577 แสดง
2726 ID:119
ฟังธรรม
ref:2-5-1/2552-119
0/70 3 27-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15-08-2553 -2898 แสดง
2727 ID:1655
บำเพ็ญประโยชน์และกีฬารวมมิตรเกษตร
ref:2-3-1/2558-1655
0/131 3 15-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2558 -965 แสดง
2728 ID:120
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52)
ref:2-5-1/2552-120
0/71 3 01-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-09-2552 -3217 แสดง
2729 ID:1144
สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน (บังคับ52)
ref:2-2-2/2556-1144
0/2 4 16-03-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 16-03-2557 -1589 แสดง
2730 ID:1656
ดินเกษตรสู่ดาว (ประกวดเดือนดาวเกษตร)
ref:2-3-1/2558-1656
0/128 3 16-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2558 -965 แสดง
2731 ID:2424
กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 30 (นักศึกษา 58 พาเหรด 1)
ref:2-4-1/2559-2424
0/9 2 15-11-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 23-12-2559 -577 แสดง
2732 ID:121
กีฬาสัมพันธ์น้องพี่อุตสาหกรรม 52
ref:2-5-1/2552-121
0/62 3 21-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2553 -2853 แสดง
2733 ID:1657
พิธีบายศรีสู่ขวัญต้นกล้าเกษตร
ref:2-3-1/2558-1657
0/135 3 17-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2558 -965 แสดง
2734 ID:2425
กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 30 (นักศึกษา 58 พาเหรด 2)
ref:2-4-1/2559-2425
0/41 2 15-11-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 23-12-2559 -577 แสดง
2735 ID:890
star of pbru ปี 56
ref:2-3-1/2556-890
170/150 3 07-06-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 09-08-2556 -1808 แสดง
2736 ID:2426
กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 30 (นักศึกษา 58 กองเชียร์ 2)
ref:2-4-1/2559-2426
0/8 2 15-11-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 23-12-2559 -577 แสดง
2737 ID:3194
ให้การศึกษาทางการเมืองเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย(บังคับ)
ref:2-6-2/2561-3194
35/16 6 29-06-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-07-2561 8 แสดง
2738 ID:123
มารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย (ครุ)
ref:2-2-1/2552-123
0/1 4 20-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-09-2552 -3217 แสดง
2739 ID:891
ศิลปวัฒนธรรม ถักเชือกวัวลาน แทงหยวกกล้วย และงานบายศรี
ref:2-3-1/2556-891
200/166 3 25-08-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 28-08-2556 -1789 แสดง
2740 ID:2427
กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 30 (นักศึกษา 58 กองเชียร์ 1)
ref:2-4-1/2559-2427
0/1 2 15-11-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 23-12-2559 -577 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2721 to 2738 of 2738

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118