Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 54.162.123.74

วันที่ :19-07-2561 01:07:12

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2741 ID:2099
โครงการเตรียมความพร้อมดาราศาสตร์โอลิมปิคสู่ค่าย 3
ref:10-10-2/2558-2099
2/2 31 11-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -816 แสดง
2742 ID:2611
ช่วยงานงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ref:10-10-2/2559-2611
0/408 36 01-04-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-04-2560 -447 แสดง
2743 ID:1844
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 1
ref:10-10-2/2558-1844
10/9 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -895 แสดง
2744 ID:2100
บำเพ็ญประโยชน์สาขาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ref:10-10-2/2558-2100
0/9 6 23-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -816 แสดง
2745 ID:2612
ร่วมกิจกรรมกับศาลแรงงานภาค 7
ref:10-10-2/2559-2612
200/145 4 03-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-05-2560 -440 แสดง
2746 ID:1845
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 2
ref:10-10-2/2558-1845
10/8 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -895 แสดง
2747 ID:2101
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
ref:10-10-2/2558-2101
3/3 36 02-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -816 แสดง
2748 ID:2613
ช่วยงานรับทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2559-2613
28/28 10 25-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-04-2560 -456 แสดง
2749 ID:1846
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 3
ref:10-10-2/2558-1846
10/2 1 01-02-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -895 แสดง
2750 ID:1847
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 4
ref:10-10-2/2558-1847
10/7 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -895 แสดง
2751 ID:2103
บำเพ็ญประโยชน์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ref:10-10-2/2558-2103
0/6 12 23-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -816 แสดง
2752 ID:1848
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 5
ref:10-10-2/2558-1848
10/10 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -895 แสดง
2753 ID:2104
สาขาการศึกษาปฐมวัยจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้
ref:10-10-2/2558-2104
4/4 2 05-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -816 แสดง
2754 ID:2616
ร่วมกิจกรรมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงฯรัฐสภา
ref:10-10-2/2559-2616
150/120 8 29-04-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 04-05-2560 -441 แสดง
2755 ID:1849
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 6
ref:10-10-2/2558-1849
10/10 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -895 แสดง
2756 ID:2105
บำเพ็ญประโยชน์หอพักนักศึกษา (หอเพชรมรกต)
ref:10-10-2/2558-2105
2/2 7 18-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -816 แสดง
2757 ID:2873
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(กยศ.)
ref:10-10-1/2560-2873
50/25 36 01-11-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 08-12-2560 -223 แสดง
2758 ID:3129
ร่วมการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40
ref:10-10-2/2560-3129
43/43 36 20-03-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 -80 แสดง
2759 ID:2106
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สาขาวิชานิติศาสตร์
ref:10-10-2/2558-2106
2/2 36 00-00-0000 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -816 แสดง
2760 ID:2618
ร่วมกิจกรรม พ.จ.น.ก ครั้งที่ 39 กองเชียร์
ref:10-10-2/2559-2618
25/25 36 28-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 21-04-2560 -454 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2741 to 2751 of 2751

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118