Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 11 user
IP Address: 54.156.86.61

วันที่ :24-03-2561 09:03:50

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2781 ID:1987
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ref:10-10-2/2558-1987
0/2 19 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 27-03-2559 -728 แสดง
2782 ID:2076
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2076
2/2 20 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -699 แสดง
2783 ID:2619
ร่วมกิจกรรม พ.จ.น.ก ครั้งที่ 39 ลีดเดอร์
ref:10-10-2/2559-2619
3/3 20 00-00-0000 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 21-04-2560 -337 แสดง
2784 ID:1873
ช่วยงานหน่วยทุนกยศ. 6-9 มค 59
ref:10-10-2/2558-1873
0/3 20 06-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935500 แสดง
2785 ID:2136
ช่วยงานสานสัมพันธ์องค์กรกิจกรรม
ref:10-10-2/2558-2136
0/3 20 21-03-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2559 -694 แสดง
2786 ID:2160
ช่วยงานบริหารคลังและทรัพย์สิน (การเงิน)
ref:10-10-2/2558-2160
1/1 20 25-12-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2559 -694 แสดง
2787 ID:2679
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตร ครั้งที่ 3
ref:10-10-2/2559-2679
7/7 20 15-02-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-05-2560 -306 แสดง
2788 ID:2680
ร่วมการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39
ref:10-10-2/2559-2680
3/3 20 28-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-05-2560 -306 แสดง
2789 ID:2682
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39
ref:10-10-2/2559-2682
1/1 20 28-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-05-2560 -306 แสดง
2790 ID:1918
อาสาสมัครร่วมกิจกรรม พจนก กองเชียร์ 3
ref:10-10-2/2558-1918
2/2 20 15-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 04-03-2559 -751 แสดง
2791 ID:2431
ช่วยงาน 9 ทศวรรษ มินิมาราธอน (รับสมัคร)
ref:10-10-1/2559-2431
0/39 20 26-11-2559 1/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-12-2559 -466 แสดง
2792 ID:2745
อาสาดูแลสิ่งแวดล้อมคณะพยาบาลศาสตร์
ref:10-10-2/2559-2745
96/96 20 01-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 29-06-2560 -268 แสดง
2793 ID:1992
อาสาสมัครร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการฯ
ref:10-10-2/2558-1992
5/5 20 27-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-03-2559 -727 แสดง
2794 ID:2085
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2085
0/2 21 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -699 แสดง
2795 ID:2161
ช่วยงานบริหารคลังและทรัพย์สิน (การเงิน)
ref:10-10-2/2558-2161
1/1 21 25-12-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2559 -694 แสดง
2796 ID:1909
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ref:10-10-2/2558-1909
0/2 21 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-03-2559 -752 แสดง
2797 ID:2775
ช่วยงานอบรมการทำธุรกิจเพาะเห็ดแนวใหม่ฯ(กยศ.)
ref:10-10-1/2560-2775
20/5 21 19-08-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 23-08-2560 -213 แสดง
2798 ID:2551
ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ref:10-10-2/2559-2551
10/7 21 17-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 21-03-2560 -368 แสดง
2799 ID:1990
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ref:10-10-2/2558-1990
0/1 22 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 27-03-2559 -728 แสดง
2800 ID:1989
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ref:10-10-2/2558-1989
0/1 23 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 27-03-2559 -728 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2781 to 2800 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118