Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.226.179.247

วันที่ :19-01-2561 12:01:37

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2801 ID:694
ประชุมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ref:2-3-2/2555-694
450/157 1 06-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 27-02-2556 -1788 แสดง
2802 ID:1485
โครงการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ให้คำปรึกษาดีเด่น2557
ref:4-3-2/2557-1485
0/293 1 13-03-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14-03-2558 -1042 แสดง
2803 ID:1746
'ถาปัตย์สืบสานลอยกระทง
ref:9-5-1/2558-1746
0/15 1 25-11-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27-11-2558 -784 แสดง
2804 ID:1493
โครงการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ให้คำปรึกษาดีเด่น2557
ref:2-3-2/2557-1493
0/24 1 13-03-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14-03-2558 -1042 แสดง
2805 ID:505
เด็กดีอุตสาหกรรมรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 55 (อุต)
ref:4-5-1/2555-505
0/130 1 29-07-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08-08-2555 -1991 แสดง
2806 ID:2811
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
ref:9-5-1/2560-2811
0/41 1 30-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08-09-2560 -133 แสดง
2807 ID:1409
กิจกรรมค่ายอาสาทำโป่งเทียม อ.แก่งกระจาน คณะวิทย์
ref:4-8-2/2557-1409
30/15 0 24-01-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24-01-2558 -1091 แสดง
2808 ID:1424
อบรมบุคลิกภาพ ปี 3 - 4 รุ่นที่ 16
ref:1-1-2/2557-1424
0/2 0 00-00-0000 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935436 แสดง
2809 ID:1465
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37(กยศ.)
ref:9-1-2/2557-1465
0/359 0 16-02-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 20-03-2558 -1036 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2801 to 2801 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118