Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 2 user
Guest Online : 8 user
IP Address: 54.166.233.99

วันที่ :23-06-2561 09:06:41

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2801 ID:1706
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในมหาวิทยาลัย25/11/58(จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1706
50/42 2 25-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 26-11-2558 -940 แสดง
2802 ID:427
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ 54
ref:2-8-2/2554-427
0/353 2 00-00-0000 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-01-2555 -2345 แสดง
2803 ID:1707
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในมหาวิทยาลัย27/11/58(จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1707
50/44 2 27-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-11-2558 -936 แสดง
2804 ID:2219
ฉลองเทียนและหล่อเทียนพรรษา(รหัส56-59)
ref:9-1-1/2559-2219
300/243 2 05-07-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 06-07-2559 -718 แสดง
2805 ID:2987
เปิดงานเขาวัง 2561
ref:8-8-2/2561-2987
0/76 2 09-02-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09-02-2561 -134 แสดง
2806 ID:685
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา56บังคับส่วนกลาง
ref:1-1-2/2556-685
0/2456 2 30-01-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-01-2556 -1971 แสดง
2807 ID:941
อบรมพัฒนาศักภาพพื้นฐานนักศึกษา (เลือก) 3
ref:9-1-1/2556-941
0/51 2 00-00-0000 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-10-2556 -1696 แสดง
2808 ID:686
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา56เลือกส่วนกลาง
ref:3-1-2/2556-686
0/1589 2 30-01-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-01-2556 -1971 แสดง
2809 ID:2478
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน (รหัส53-55)
ref:3-1-2/2559-2478
100/23 2 20-01-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 26-01-2560 -514 แสดง
2810 ID:1455
กิจกรรมการแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
ref:3-1-2/2557-1455
300/98 2 26-02-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 26-02-2558 -1213 แสดง
2811 ID:1967
อาสาสมัครช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-1967
50/40 2 22-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 24-03-2559 -822 แสดง
2812 ID:688
นักศึกษาอุตสาหกรรมรักประชาธิปไตย
ref:4-5-2/2555-688
0/46 2 06-02-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 06-02-2556 -1964 แสดง
2813 ID:1456
กิจกรรมการแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
ref:9-1-1/2557-1456
100/47 2 26-02-2558 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-02-2558 -1213 แสดง
2814 ID:2480
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน (รหัส56-59)
ref:9-1-2/2559-2480
500/434 2 20-01-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-01-2560 -514 แสดง
2815 ID:177
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 54
ref:1-1-2/2554-177
0/1612 2 12-01-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-01-2554 -2702 แสดง
2816 ID:945
บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ MS'' 56
ref:2-7-1/2556-945
0/433 2 06-06-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935591 แสดง
2817 ID:1969
กิจกรรมโต้วาที 29มีค59(รหัส56-58)
ref:9-1-2/2558-1969
300/163 2 29-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 29-03-2559 -817 แสดง
2818 ID:178
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 54 (เลือก)
ref:3-1-1/2554-178
0/487 2 11-01-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-01-2554 -2701 แสดง
2819 ID:2738
ฉลองเทียนและหล่อเทียนพรรษา (รหัส56-59)
ref:9-1-2/2559-2738
405/398 2 04-07-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 05-07-2560 -353 แสดง
2820 ID:435
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 55
ref:1-1-2/2554-435
0/2049 2 11-01-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 02-02-2555 -2333 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2801 to 2801 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118