Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.226.179.247

วันที่ :19-01-2561 12:01:16

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2801 ID:2803
ทำดอกไม้จันทน์ (กยศ.)2
ref:10-10-1/2560-2803
0/7 36 10-09-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 10-09-2560 -131 แสดง
2802 ID:1780
อาสาสมัครช่วยงานพิธีบำเพ็ญกุศล สมเด็จพระสังฆราชฯ
ref:10-10-1/2558-1780
100/80 4 16-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 21-12-2558 -760 แสดง
2803 ID:1781
อาสาสมัครร่วมกิจกรรม
ref:10-10-1/2558-1781
500/426 3 06-01-2559 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-01-2559 -743 แสดง
2804 ID:2551
ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ref:10-10-2/2559-2551
10/7 21 17-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 21-03-2560 -304 แสดง
2805 ID:2296
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ref:10-10-1/2559-2296
0/6 8 17-09-2559 1/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 17-09-2559 -490 แสดง
2806 ID:2808
ช่วยงานประชุม พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี(กยศ.)
ref:10-10-1/2560-2808
30/25 4 13-09-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-09-2560 -126 แสดง
2807 ID:2555
ปลูกจิตสำนึกเทคนิคการออมเพื่ออนาคต รอบที่ 2
ref:10-10-2/2559-2555
500/405 4 29-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-04-2560 -291 แสดง
2808 ID:2300
ช่วยเตรียมงานประเพณีลอยกระทง วัดบันไดทอง
ref:10-10-1/2559-2300
0/14 12 12-11-2559 1/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-11-2559 -427 แสดง
2809 ID:1790
อาสาสมัครร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก
ref:10-10-1/2558-1790
50/47 3 24-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 24-12-2558 -757 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2801 to 2801 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118