Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 3 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.166.233.99

วันที่ :23-06-2561 09:06:44

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2801 ID:3153
โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลน(กยศ.)
ref:10-10-2/2560-3153
16/15 8 08-04-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 04-05-2561 -50 แสดง
2802 ID:1874
ช่วยงานกองพัฒนานักศึกษา (งานบริการ) รอบเช้า
ref:10-10-2/2558-1874
12/12 3 12-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 12-02-2559 -862 แสดง
2803 ID:2386
บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงาน 9 ทศวรรษ ราชภัฏเพชรบุรีมินิมาราธอน
ref:10-10-1/2559-2386
0/430 10 26-11-2559 1/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 29-11-2559 -572 แสดง
2804 ID:1875
ช่วยงานกองพัฒนานักศึกษา (งานบริการ) รอบบ่าย
ref:10-10-2/2558-1875
0/11 3 12-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 12-02-2559 -862 แสดง
2805 ID:1876
ช่วยงานกองพัฒนานักศึกษา วันเสาร์ 13-02-59
ref:10-10-2/2558-1876
10/5 3 13-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 13-02-2559 -861 แสดง
2806 ID:2132
กิจกรรมประชุมนักศึกษา กยศ./กรอ. พบผู้บริหาร
ref:10-10-2/2558-2132
0/276 2 28-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 29-04-2559 -786 แสดง
2807 ID:2133
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ดูแลต้นไม้ 2
ref:10-10-2/2558-2133
0/1 3 25-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2559 -785 แสดง
2808 ID:1878
ช่วยงานพระราชทานเพลิงศพ วัดบันไดทอง
ref:10-10-1/2558-1878
0/7 3 22-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 12-02-2559 -862 แสดง
2809 ID:2134
English Program Proudly สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ref:10-10-2/2558-2134
1/1 3 21-04-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2559 -785 แสดง
2810 ID:1879
ช่วยงานบำเพ็ญประโยชน์
ref:10-10-2/2558-1879
23/18 36 18-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 17-03-2559 -829 แสดง
2811 ID:2135
ช่วยงานทอดผ้าป่าการกุศล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ref:10-10-2/2558-2135
0/5 3 01-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2559 -785 แสดง
2812 ID:2136
ช่วยงานสานสัมพันธ์องค์กรกิจกรรม
ref:10-10-2/2558-2136
0/3 20 21-03-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2559 -785 แสดง
2813 ID:2137
อาสาสมัครช่วยงานในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ref:10-10-2/2558-2137
0/3 3 22-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2559 -785 แสดง
2814 ID:2138
อาสาสมัครร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
ref:10-10-2/2558-2138
50/10 6 20-05-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 21-05-2559 -764 แสดง
2815 ID:3162
ช่วยงานประจำปีพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 32
ref:10-10-2/2560-3162
9/9 36 04-02-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-05-2561 -23 แสดง
2816 ID:1883
ร่วมงานเทศน์มหาชาติฯเพื่อถวายเป็นราชกุศล
ref:10-10-2/2558-1883
20/18 4 20-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 23-02-2559 -851 แสดง
2817 ID:2139
อาสาสมัครร่วมกิจกรรมวันอัฐมีบูชา
ref:10-10-2/2558-2139
50/7 6 28-05-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 29-05-2559 -756 แสดง
2818 ID:3163
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40
ref:10-10-2/2560-3163
1/1 36 20-03-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-05-2561 -23 แสดง
2819 ID:3164
ร่วมโครงการบัณฑิตจิตอาสา
ref:10-10-2/2560-3164
8/8 36 28-04-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-05-2561 -23 แสดง
2820 ID:1629
อาสาสมัคร กรมการค้าภายใน 2558 (กิจกรรมจิตอาสา กยศ./กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1629
500/422 3 12-09-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 12-09-2558 -1015 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2801 to 2801 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118