Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 8 user
IP Address: 54.166.233.99

วันที่ :23-06-2561 09:06:19

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
321 ID:1862
ช่วยงานกองพัฒนานักศึกษา (งานบริการ) รอบบ่าย
ref:10-10-2/2558-1862
5/5 3 00-00-0000 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 10-02-2559 -864 แสดง
322 ID:1861
ช่วยงานกองพัฒนานักศึกษา (งานบริการ) รอบเช้า
ref:10-10-2/2558-1861
5/5 3 10-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 10-02-2559 -864 แสดง
323 ID:1860
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 5
ref:10-10-2/2558-1860
10/10 1 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935591 แสดง
324 ID:1859
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 7
ref:10-10-2/2558-1859
10/2 1 00-00-0000 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935591 แสดง
325 ID:1858
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 6
ref:10-10-2/2558-1858
10/10 1 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935591 แสดง
326 ID:1857
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 4
ref:10-10-2/2558-1857
10/10 1 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935591 แสดง
327 ID:1856
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 3
ref:10-10-2/2558-1856
10/8 1 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935591 แสดง
328 ID:1855
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 2
ref:10-10-2/2558-1855
10/10 1 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935591 แสดง
329 ID:1854
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 1
ref:10-10-2/2558-1854
10/10 1 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935591 แสดง
330 ID:1852
อาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย
ref:10-10-2/2558-1852
20/15 36 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-03-2559 -839 แสดง
331 ID:1851
อาสาสมัครช่วยงานสำนักวิทยบริการฯ
ref:10-10-2/2558-1851
100/65 36 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 04-03-2559 -842 แสดง
332 ID:1849
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 6
ref:10-10-2/2558-1849
10/10 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -869 แสดง
333 ID:1848
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 5
ref:10-10-2/2558-1848
10/10 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -869 แสดง
334 ID:1847
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 4
ref:10-10-2/2558-1847
10/7 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -869 แสดง
335 ID:1846
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 3
ref:10-10-2/2558-1846
10/2 1 01-02-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -869 แสดง
336 ID:1845
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 2
ref:10-10-2/2558-1845
10/8 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -869 แสดง
337 ID:1844
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 1
ref:10-10-2/2558-1844
10/9 1 01-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-02-2559 -869 แสดง
338 ID:1843
กรรมการตัดสินกีฬา
ref:10-10-1/2558-1843
1/1 36 05-10-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-10-2558 -969 แสดง
339 ID:1842
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย
ref:10-10-2/2558-1842
15/10 36 27-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-02-2559 -873 แสดง
340 ID:1830
โครงการค่ายวาทการสานสัมพันธ์
ref:10-10-1/2558-1830
17/17 18 09-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-01-2559 -886 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 321 to 340 of 340

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118