Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 52.91.90.122

วันที่ :10-12-2561 09:12:34

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
101 ID:1566
ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ 57
ref:7-1-2/2557-1566
0/33 3 17-02-2557 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-04-2558 -1320 แสดง
102 ID:1565
ชมรม I Photo Club(57)
ref:7-1-2/2557-1565
0/258 3 29-04-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-04-2558 -1320 แสดง
103 ID:1564
ชมรมแพทย์แผนไทย(57)
ref:7-1-2/2557-1564
0/45 3 29-04-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-04-2558 -1320 แสดง
104 ID:1555
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 2558(บังคับ57)
ref:7-1-2/2557-1555
0/2377 2 27-04-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-04-2558 -1321 แสดง
105 ID:1554
ชมรม To Be Number One 57
ref:7-1-2/2557-1554
0/107 3 13-03-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-04-2558 -1320 แสดง
106 ID:1553
ชมรมฟิตเนส 57
ref:7-1-2/2557-1553
0/124 3 06-06-2556 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-04-2558 -1320 แสดง
107 ID:1549
ชมรมอนุรักษ์นกและและสิ่งแวดล้อม(57)
ref:7-1-2/2557-1549
0/349 3 23-04-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935761 แสดง
108 ID:1547
ชมรมปฐมวัยร่วมใจ(57)
ref:7-1-2/2557-1547
0/61 3 23-04-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935761 แสดง
109 ID:1544
ชมรมอาสาพยาบาล(57)
ref:7-1-2/2557-1544
0/71 3 01-04-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935761 แสดง
110 ID:1518
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 5 เครดิต
ref:7-1-2/2557-1518
0/6 5 18-03-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-03-2558 -1351 แสดง
111 ID:1460
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37(บังคับ)
ref:7-1-2/2557-1460
0/1959 6 00-00-0000 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 20-03-2558 -1361 แสดง
112 ID:1458
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37(ทักษะวิชาการ)
ref:7-1-1/2557-1458
0/20 6 16-02-2558 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-03-2558 -1350 แสดง
113 ID:1311
เปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2557
ref:7-1-1/2557-1311
0/2362 2 28-08-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 11-09-2557 -1551 แสดง
114 ID:1310
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
ref:7-1-1/2557-1310
0/2316 2 28-08-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 11-09-2557 -1551 แสดง
115 ID:1280
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2557
ref:7-1-1/2557-1280
3000/2477 5 16-06-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 27-08-2557 -1566 แสดง
116 ID:1226
การพัฒนาบุคลิกภาพ รหัส 56(3CR)
ref:7-1-2/2556-1226
500/463 3 00-00-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935761 แสดง
117 ID:1222
การพัฒนาบุคลิกภาพ รหัส 56
ref:7-1-2/2557-1222
3000/1424 5 10-01-2556 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-10-2557 -1502 แสดง
118 ID:1212
ชมรม To Be Nember one (56)
ref:7-1-2/2556-1212
0/12 3 00-00-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 20-05-2557 -1665 แสดง
119 ID:1206
ชมรมเส้น สี ศิลป์(56)
ref:7-1-2/2556-1206
0/62 3 14-05-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 14-05-2557 -1671 แสดง
120 ID:1204
ชมรมฟิตเนต(56)
ref:7-1-2/2556-1204
0/51 3 07-05-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 07-05-2557 -1678 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 101 to 104 of 104

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118