Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 3 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 18.204.227.34

วันที่ :15-05-2564 11:05:41

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:3890
การเเข่งขันมารยาทไทยระดับชาติ2563
ref:2-7-2/2563-3890
0/4 3 11-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2563 -136 แสดง
22 ID:3889
เเข่งขันทักษะวิชาการด้านเเผนธุรกิจระดับชาติ2563
ref:2-7-2/2563-3889
0/5 3 11-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936648 แสดง
23 ID:3888
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นคณะวิทยาการจัดการ2563
ref:8-7-2/2563-3888
0/12 6 11-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936648 แสดง
24 ID:3858
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ2563
ref:2-7-2/2563-3858
0/583 3 28-02-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2563 -411 แสดง
25 ID:3773
บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ MS62
ref:2-7-1/2562-3773
0/197 2 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936648 แสดง
26 ID:3772
อบรมบุคลิกภาพเเละการสื่อสาร2562
ref:2-7-1/2562-3772
0/195 3 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936648 แสดง
27 ID:3771
ต้นเเบบความดีฉันไม่โกง "I dont cheat 2563
ref:2-7-1/2562-3771
0/197 3 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936648 แสดง
28 ID:3770
การเเต่งกายดีศรีวิทยาการจัดการ2563
ref:2-7-1/2562-3770
0/200 3 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936648 แสดง
29 ID:3769
วิสาสะ วจก.รับน้องอย่างสร้างสรรค์ 2562
ref:2-7-1/2562-3769
0/199 3 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936648 แสดง
30 ID:3768
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ2562
ref:2-7-1/2562-3768
0/188 6 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2562 -501 แสดง
31 ID:3749
การประกวดนักศึกษาต้นเเบบคณะวิทยาการจัดการ2562
ref:2-7-1/2562-3749
0/204 3 07-09-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936648 แสดง
32 ID:3706
Youtuber สร้างตัวตน สร้างคน สร้างรายได้ (เฉพาะสาขานิเทศฯ)
ref:4-7-1/2562-3706
0/32 2 30-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-11-2562 -532 แสดง
33 ID:3664
การประกวดนักศึกษาต้นเเบบคณะวิทยาการจัดการ(เฉพาะวิทยาการจัดการ)
ref:4-7-1/2562-3664
0/282 3 07-09-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2562 -562 แสดง
34 ID:3659
ทำบุญเลี้ยงพระเพลงคณะวิทยาการจัดการ2562
ref:4-7-1/2562-3659
60/57 3 04-09-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936648 แสดง
35 ID:3624
ครูดีในดวงใจคณะวิทยาการจัดการ2562
ref:2-7-1/2562-3624
0/698 3 06-08-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936648 แสดง
36 ID:3584
ค่ายพุทธบุตรอุ่นไอไตรสิกขา
ref:4-7-2/2562-3584
20/8 6 30-06-2562 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2562 -654 แสดง
37 ID:3583
ค่ายพุทธบุตรอุ่นไอไตรสิกขา(คณะวิทยาการจัดการ2562)
ref:2-7-2/2562-3583
0/25 6 30-06-2562 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2562 -654 แสดง
38 ID:3582
สืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชร(รับทุกคณะ)เลือก
ref:4-7-2/2562-3582
50/41 3 20-06-2562 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2562 -654 แสดง
39 ID:3581
สืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชร(เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)บังคับ
ref:2-7-2/2562-3581
50/35 3 20-06-2562 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2562 -654 แสดง
40 ID:3568
ประกวดหนังสั้นวิทยาการจัดการสืบสานตามรอยศาสตร์พระราชา
ref:4-7-1/2562-3568
200/150 3 13-06-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2562 -654 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 296

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118