Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 9 user
Guest Online : 10 user
IP Address: 18.204.227.34

วันที่ :15-05-2564 12:05:25

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:4108
ดาว-เดือน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563
ref:8-4-2/2563-4108
0/111 3 09-12-2563 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-12-2563 -137 แสดง
22 ID:4106
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 10
ref:4-4-2/2563-4106
0/38 3 00-00-0000 2/2563 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-12-2563 -137 แสดง
23 ID:4104
การพัฒนาทักษะการนำเสนอสำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์
ref:2-4-2/2563-4104
0/2 3 27-11-2563 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-12-2563 -137 แสดง
24 ID:4062
ปัจฉิมนิเทศ ปี 2563 (นักศึกษาปี 60)
ref:2-4-2/2563-4062
0/98 3 25-11-2563 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-11-2563 -167 แสดง
25 ID:4061
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 10
ref:2-4-2/2563-4061
200/158 5 05-12-2563 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 18-12-2563 -149 แสดง
26 ID:4060
การสร้างสื่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติ Action Learning
ref:2-4-1/2563-4060
0/63 6 31-03-2563 1/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 25-11-2563 -172 แสดง
27 ID:4046
สานสัมพันธ์พี่น้องเทคโนโลยีสารสนเทศ (บายศรีสู่ขวัญ)
ref:2-4-1/2563-4046
0/58 3 00-00-0000 1/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 13-11-2563 -184 แสดง
28 ID:4044
การสร้างโมเดลจำลองด้วยการพิมพ์สามมิติ
ref:2-4-1/2563-4044
0/50 3 21-10-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 13-11-2563 -184 แสดง
29 ID:4043
การออกแบบสื่อและโมเดลจำลอง
ref:2-4-1/2563-4043
0/50 3 07-10-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 13-11-2563 -184 แสดง
30 ID:4042
ออกแบบโลโก้แขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
ref:2-4-1/2563-4042
0/94 8 30-09-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 13-11-2563 -184 แสดง
31 ID:4020
ถวายพระพร วันแม่ 2563
ref:2-4-1/2563-4020
0/10 3 11-08-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 28-08-2563 -261 แสดง
32 ID:4019
รักษ์ป่ารักษ์น้ำตามวิธีเกษตรพอเพียง
ref:2-4-1/2563-4019
0/6 3 11-08-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 28-08-2563 -261 แสดง
33 ID:4018
อัตลักษณ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ref:2-4-1/2563-4018
0/2 3 24-07-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 28-08-2563 -261 แสดง
34 ID:4006
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 (ส่วนกลาง)
ref:2-4-1/2563-4006
0/11 3 13-07-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 17-07-2563 -303 แสดง
35 ID:3986
จิตอาสาบริจาคโลหิต
ref:8-4-2/2563-3986
0/3 3 21-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-06-2563 -320 แสดง
36 ID:3950
ค่ายจิตอาสารวมพลังชาวไอทีเพื่อชุมชน
ref:9-4-2/2562-3950
0/14 5 13-03-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2563 -350 แสดง
37 ID:3947
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563 (รหัส 59-61)
ref:9-4-2/2562-3947
0/3 2 30-04-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2563 -350 แสดง
38 ID:3945
จิตอาสากวาดลานวัด
ref:8-4-2/2562-3945
0/20 3 21-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2563 -350 แสดง
39 ID:3944
จิตอาสาบริจาคตู้ปันสุข
ref:8-4-2/2562-3944
0/14 3 21-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2563 -350 แสดง
40 ID:3932
ค่ายจิตอาสารวมพลังชาวไอทีเพื่อชุมชน
ref:8-4-2/2562-3932
0/0 5 13-04-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-06-2563 -320 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 334

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118