Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 8 user
IP Address: 3.214.184.124

วันที่ :08-12-2562 07:12:56

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:3543
คณะกรรมการชมรม(กยศ.)
ref:10-10-2/2561-3543
0/1 36 01-08-2561 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2562 -222 แสดง
22 ID:3542
องค์การบริหารนักศึกษาและคณะกรรมการสภาฯ(กยศ.)
ref:10-10-2/2561-3542
4/4 36 01-07-2561 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2562 -222 แสดง
23 ID:3541
ช่วยงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(กยศ.)
ref:10-10-2/2561-3541
3/3 36 01-10-2561 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2562 -222 แสดง
24 ID:3529
ประชุมชำระหนี้ กยศ. "ขออภัย ยกเลิกให้เลื่อนออกไปก่อน"
ref:10-10-2/2561-3529
500/19 4 24-04-2562 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2562 -227 แสดง
25 ID:3520
อาสาสมัครปฐมพยาบาล
ref:10-10-2/2561-3520
0/16 15 03-12-2561 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2562 -222 แสดง
26 ID:3519
สโมสรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ref:10-10-2/2561-3519
5/5 36 04-05-2561 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2562 -222 แสดง
27 ID:3517
ช่วยงานสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ(กยศ.)
ref:10-10-2/2561-3517
2/2 18 08-03-2562 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2562 -222 แสดง
28 ID:3516
สโมสรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(กยศ.)
ref:10-10-2/2561-3516
5/5 36 01-05-2561 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2562 -222 แสดง
29 ID:3513
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
ref:10-10-2/2561-3513
3/3 36 02-12-2561 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2562 -222 แสดง
30 ID:3512
ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 41 (กยศ.)
ref:10-10-2/2561-3512
4/4 36 19-03-2562 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2562 -222 แสดง
31 ID:3511
ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. คณะพยาบาลศาสตร์
ref:10-10-2/2561-3511
38/38 13 20-03-2562 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2562 -222 แสดง
32 ID:3508
สโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ref:10-10-2/2561-3508
31/31 36 01-05-2561 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2562 -222 แสดง
33 ID:3489
ร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ Food Matters (กยศ.)
ref:10-10-2/2561-3489
3/3 36 02-09-2561 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2562 -222 แสดง
34 ID:3488
จิตอาสาการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 41
ref:10-10-2/2561-3488
0/405 36 19-03-2562 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2562 -222 แสดง
35 ID:3487
วันอนุรักษ์มรดกไทย ประวัติศาสตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก(กยศ)
ref:10-10-2/2561-3487
150/49 4 01-04-2562 2/2561 เปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 02-04-2562 -250 แสดง
36 ID:3473
การสร้างกำแพงความรู้ปัองกันปัญหาอาชญากรรมจากยาเสพติด(กยศ.)
ref:10-10-2/2561-3473
200/42 6 25-03-2562 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-03-2562 -255 แสดง
37 ID:3466
ถ่ายทอดสดพิธีปิดกีฬาพ.จ.น.ก.ครั้งที่ 41(กยศ.)
ref:10-10-2/2562-3466
2/2 4 22-03-2562 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-03-2562 -258 แสดง
38 ID:3465
ถ่ายทอดสดการประกวด Star of PCNK 2019(กยศ.)
ref:10-10-2/2561-3465
4/3 6 21-03-2562 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-03-2562 -258 แสดง
39 ID:3464
ถ่ายทอดสดการแสดงศิลปวัฒนธรรม พ.จ.น.ก.ครั้งที่ 41(กยศ.)
ref:10-10-2/2561-3464
2/2 8 20-03-2562 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-03-2562 -258 แสดง
40 ID:3463
ถ่ายทอดสดพิธีเปิดกีฬาพ.จ.น.ก.ครั้งที่ 41(กยศ.)
ref:10-10-2/2561-3463
4/4 8 19-03-2562 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-03-2562 -258 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 463

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118