Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 8 user
IP Address: 18.204.227.34

วันที่ :15-05-2564 11:05:31

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:4139
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 2564
ref:7-1-2/2563-4139
0/3037 2 17-03-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 17-03-2564 -59 แสดง
22 ID:4129
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ"รู้เท่าทันสื่อยุคDigital คิดก่อนแชร์
ref:4-6-2/2563-4129
100/91 3 17-02-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19-02-2564 -86 แสดง
23 ID:4128
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ref:2-6-2/2563-4128
200/148 3 17-02-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19-02-2564 -86 แสดง
24 ID:4124
ตักบาตรอาหารแห้งและพิธีถวายราชสดุดี
ref:9-1-2/2563-4124
250/235 3 14-02-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 14-02-2564 -91 แสดง
25 ID:4082
อาเซียนสัมพันธ์ แปรอักษร (เฉพาะนักศึกษาเกษตร)
ref:2-3-2/2563-4082
100/99 5 05-12-2563 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936648 แสดง
26 ID:4076
อาเซียนสัมพันธ์ครั้งที่ 10 3 วัน (คณะมนุษย์ฯ ปี 62/63)
ref:2-6-2/2563-4076
1300/1248 5 05-12-2563 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-12-2563 -147 แสดง
27 ID:4054
ค่ายแสงทองส่องสว่างด้วยทางธรรม ปีที่ 7(บ)
ref:7-1-1/2563-4054
25/23 5 21-11-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 23-11-2563 -174 แสดง
28 ID:4021
การอบรมเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ
ref:9-2-1/2563-4021
40/40 3 22-08-2563 1/2563 เต็ม กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 23-08-2563 -266 แสดง
29 ID:4003
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ2563
ref:2-7-2/2563-4003
0/0 3 25-06-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2563 -289 แสดง
30 ID:4002
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ref:8-8-2/2563-4002
0/107 1 25-06-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25-06-2563 -325 แสดง
31 ID:3993
กิจกรรมเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษา รหัส 59 (A2)
ref:8-2-2/2562-3993
0/49 3 28-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 07-06-2563 -343 แสดง
32 ID:3987
กิจกรรมเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษา รหัส 59 (B1)
ref:8-2-2/2562-3987
0/18 4 28-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 15-06-2563 -335 แสดง
33 ID:3981
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์(ซ่อม6-ล3)
ref:9-1-2/2562-3981
0/5 6 05-06-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 05-06-2563 -345 แสดง
34 ID:3977
กิจกรรมเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษา รหัส 59 (A1)
ref:8-2-1/2563-3977
0/61 6 28-05-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 07-06-2563 -343 แสดง
35 ID:3974
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่4)
ref:4-7-2/2563-3974
0/18 3 21-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-05-2563 -350 แสดง
36 ID:3955
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ช่วง Covid-2019 (A2)
ref:8-2-2/2562-3955
0/66 3 08-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-05-2563 -350 แสดง
37 ID:3953
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ช่วง Covid-2019 (B2)
ref:8-2-2/2562-3953
0/40 2 08-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-05-2563 -350 แสดง
38 ID:3952
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ช่วง Covid-2019 (B1)
ref:8-2-2/2562-3952
0/132 4 08-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-05-2563 -350 แสดง
39 ID:3951
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ช่วง Covid-2019 (A1)
ref:8-2-2/2562-3951
0/231 6 08-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-05-2563 -350 แสดง
40 ID:3945
จิตอาสากวาดลานวัด
ref:8-4-2/2562-3945
0/20 3 21-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2563 -350 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 483

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118