Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 6 user
Guest Online : 9 user
IP Address: 18.204.227.34

วันที่ :15-05-2564 12:05:40

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:3916
ช่วยงานสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ref:10-10-2/2562-3916
19/19 36 22-05-2562 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -381 แสดง
22 ID:3915
ช่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมสภา
ref:10-10-2/2562-3915
5/5 25 16-02-2563 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -381 แสดง
23 ID:3914
ช่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5-10 มี.ค. 63
ref:10-10-2/2562-3914
6/6 36 05-03-2563 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -381 แสดง
24 ID:3913
คณะกรรมการชมรมนักศึกษา(กยศ.)
ref:10-10-2/2562-3913
13/13 36 01-08-2562 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -381 แสดง
25 ID:3910
โขนพระราชทาน
ref:10-10-2/2562-3910
38/37 36 00-00-0000 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -381 แสดง
26 ID:3909
ค่ายจิตอาสารวมพลังชาวไอทีเพื่อชุมชน
ref:10-10-2/2562-3909
17/13 15 13-03-2563 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -381 แสดง
27 ID:3908
ช่วยงานกิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 9(กยศ.)
ref:10-10-2/2562-3908
0/10 36 03-12-2562 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -381 แสดง
28 ID:3907
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(กยศ.)
ref:10-10-2/2562-3907
21/21 36 00-00-0000 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -381 แสดง
29 ID:3906
ผ่านการเรียน e-Learning (กยศ.5 หลักสูตร
ref:10-10-2/2562-3906
0/103 15 01-03-2563 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -381 แสดง
30 ID:3905
ผ่านการเรียน e-Learning (กยศ.) 4 หลักสูตร
ref:10-10-2/2562-3905
0/40 12 01-03-2563 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -381 แสดง
31 ID:3904
ผ่านการเรียน e-Learning (กยศ.) 3 หลักสูตร
ref:10-10-2/2562-3904
0/27 9 01-03-2562 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -381 แสดง
32 ID:3903
ผ่านการเรียน e-Learning (กยศ.)
ref:10-10-2/2562-3903
0/40 6 01-03-2563 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -381 แสดง
33 ID:3902
ผ่านการเรียน e-Learning (กยศ.)
ref:10-10-2/2562-3902
0/23 3 01-03-2563 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -381 แสดง
34 ID:3901
การแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (กยศ.)
ref:10-10-1/2562-3901
2/2 16 24-12-2562 1/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -381 แสดง
35 ID:3900
การแข่งขันทักษะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (กยศ.)
ref:10-10-2/2562-3900
3/3 8 18-02-2563 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -381 แสดง
36 ID:3899
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นปี 2562 (กยศ.)
ref:10-10-2/2562-3899
13/13 36 22-08-2562 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -381 แสดง
37 ID:3898
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ best practice (กยศ.)
ref:10-10-2/2562-3898
7/7 5 13-02-2563 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -381 แสดง
38 ID:3897
ช่วยงานอาคาเพชรน้ำหนึ่ง(กยศ.)
ref:10-10-2/2562-3897
4/4 32 02-12-2562 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -381 แสดง
39 ID:3885
การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 42 (ทักษะวิชาการ)
ref:10-10-2/2562-3885
0/20 20 18-02-2563 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -381 แสดง
40 ID:3884
การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 42 (ขบวนพาเหรด)
ref:10-10-2/2562-3884
0/15 15 18-02-2563 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -381 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 534

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118