Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 9 user
IP Address: 18.204.227.34

วันที่ :15-05-2564 12:05:36

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:4103
งานอาเซี่ยนสัมพันธ์ครั้งที่10 5-6ธ.ค.63 (3-บ)
ref:8-5-2/2563-4103
0/0 3 05-12-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11-12-2563 -156 แสดง
22 ID:4102
งานอาเซี่ยนสัมพันธ์ครั้งที่10 5-6ธ.ค.63 (2-บ)
ref:8-5-2/2563-4102
0/6 2 05-12-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11-12-2563 -156 แสดง
23 ID:4101
งานอาเซี่ยนสัมพันธ์ครั้งที่10 5-6ธ.ค.63 (1-บ)
ref:8-5-2/2563-4101
0/6 1 05-12-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11-12-2563 -156 แสดง
24 ID:4100
งานอาเซี่ยนสัมพันธ์ครั้งที่105-6ธ.ค.63(จัดเตรียมสถานที่1วัน)
ref:9-5-2/2563-4100
0/33 3 05-12-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11-12-2563 -156 แสดง
25 ID:4099
งานอาเซี่ยนสัมพันธ์ครั้งที่105-6ธ.ค.63(จัดเตรียมสถานที่2วัน)
ref:9-5-2/2563-4099
0/82 6 05-12-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11-12-2563 -156 แสดง
26 ID:4098
งานอาเซี่ยนสัมพันธ์ครั้งที่10 5-6ธ.ค.63 (Staff)
ref:8-5-2/2563-4098
0/14 3 05-12-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11-12-2563 -156 แสดง
27 ID:4097
งานอาเซี่ยนสัมพันธ์ครั้งที่10 5-6ธ.ค.63 (เตรียมงานวันที่ 4ธ.ค.63)
ref:8-5-2/2563-4097
0/79 3 04-12-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11-12-2563 -156 แสดง
28 ID:4096
งานอาเซี่ยนสัมพันธ์ครั้งที่10 5-6ธ.ค.63(งานแปลอักษร)
ref:8-5-2/2563-4096
0/14 5 05-12-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11-12-2563 -156 แสดง
29 ID:4095
กิจกรรมงานอาเซียนสัมพันธ์ 2563 (เลือกคณะวิทยาศาสตร์)
ref:9-8-2/2563-4095
0/0 5 05-12-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06-12-2563 -161 แสดง
30 ID:4094
เสริมคุณลักษณะความเป็นครู : เพาะเมล็ดพันธุ์ครูเพชรนวัตกร" 63
ref:8-6-2/2563-4094
300/225 5 05-12-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09-12-2563 -158 แสดง
31 ID:4093
กิจกรรมงานอาเซียนสัมพันธ์ 2563 (คณะวิทยาศาสตร์)
ref:8-8-2/2563-4093
0/106 5 05-12-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06-12-2563 -161 แสดง
32 ID:4092
อาเซียนสัมพันธ์ (เฉพาะนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ref:2-2-2/2563-4092
0/20 6 05-12-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 08-12-2563 -159 แสดง
33 ID:4091
ช่วยงานพระนครคีรี คณะวิทยาศาสตร์ 2563
ref:9-8-1/2563-4091
0/14 4 13-03-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-03-2563 -427 แสดง
34 ID:4083
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงปี2563
ref:9-5-1/2563-4083
0/63 3 31-10-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31-10-2563 -197 แสดง
35 ID:4077
กิจกรรมงานอาเซียนสัมพันธ์ 2563 แปรอักษร(ปี2-5เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์)
ref:8-8-2/2563-4077
50/9 5 03-12-2563 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03-12-2563 -164 แสดง
36 ID:4063
อาเซียนสัมพันธ์ (เฉพาะนักศึกษาคณะครุศาสตร์)
ref:9-2-2/2563-4063
250/183 5 05-12-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 08-12-2563 -159 แสดง
37 ID:4059
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 (6 ธ.ค.63 ช่วงบ่าย)
ref:9-1-2/2563-4059
500/493 3 06-12-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 09-12-2563 -158 แสดง
38 ID:4058
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 (6 ธ.ค.63 ช่วงเช้า)
ref:9-1-2/2563-4058
500/477 3 06-12-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 09-12-2563 -158 แสดง
39 ID:4057
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 (5 ธ.ค.63) ปี 2 ขึ้นไป
ref:9-1-2/2563-4057
500/450 3 05-12-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 08-12-2563 -159 แสดง
40 ID:4053
ค่ายแสงทองส่องสว่างด้วยทางธรรมปี 7(ล)
ref:9-1-1/2563-4053
40/35 10 21-11-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 23-11-2563 -174 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 571

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118