Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 8 user
IP Address: 18.204.227.34

วันที่ :15-05-2564 12:05:53

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:3852
ศึกษาดูงานและฟังบรรยายวิชาการด้านศิลปะฯ
ref:4-6-2/2562-3852
32/32 5 30-06-2562 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17-02-2553 -4105 แสดง
22 ID:3848
อนามัยเจริญพันธุ์ การคุมกำเนิด และการป้องกันโรค
ref:4-6-2/2562-3848
300/240 5 00-00-0000 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-02-2563 -450 แสดง
23 ID:3809
รากไทย ณ เมืองเพ็ชร เมืองช่างแห่งสยาม ครั้งที่ 2
ref:4-3-1/2562-3809
0/58 3 28-11-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 01-03-2563 -441 แสดง
24 ID:3774
ส่งเสริมความปลอดภัยในพื้นที่ ปี 2563
ref:4-6-1/2562-3774
320/295 2 12-01-2563 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -936648 แสดง
25 ID:3747
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
ref:4-3-1/2562-3747
0/16 6 30-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -532 แสดง
26 ID:3741
ค้นหาต้นแบบนักศึกษา 62 (สำหรับนักศึกษารหัสอื่นๆ)
ref:4-6-1/2562-3741
800/643 3 25-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-10-2562 -562 แสดง
27 ID:3740
กิจกรรมเลือก สำหรับแสตนเชียร์ หลีดเดอร์ งานดอนขังใหญ่เกมส์
ref:4-6-1/2562-3740
500/136 6 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-10-2562 -562 แสดง
28 ID:3706
Youtuber สร้างตัวตน สร้างคน สร้างรายได้ (เฉพาะสาขานิเทศฯ)
ref:4-7-1/2562-3706
0/32 2 30-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-11-2562 -532 แสดง
29 ID:3704
กิจกรรมภาคสนาม กีฬาดอนขังใหญ่ (เลือก)
ref:4-3-1/2562-3704
0/64 10 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -532 แสดง
30 ID:3702
กิจกรรมเชียร์ ดามเมเยอร์ ลีดเดอร์ กีฬาดอนขังใหญ่ (เลือก)
ref:4-3-1/2562-3702
0/7 10 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -532 แสดง
31 ID:3699
กิจกรรมเดินขบวนกีฬาดอนขังใหญ่ (เลือก)
ref:4-3-1/2562-3699
0/80 3 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -532 แสดง
32 ID:3664
การประกวดนักศึกษาต้นเเบบคณะวิทยาการจัดการ(เฉพาะวิทยาการจัดการ)
ref:4-7-1/2562-3664
0/282 3 07-09-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2562 -562 แสดง
33 ID:3659
ทำบุญเลี้ยงพระเพลงคณะวิทยาการจัดการ2562
ref:4-7-1/2562-3659
60/57 3 04-09-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936648 แสดง
34 ID:3637
กีฬารวมมิตรเกษตร
ref:4-3-1/2562-3637
0/137 3 27-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-09-2562 -608 แสดง
35 ID:3636
ทำบุญตักบาตรแห่วัวเทียมเกวียน
ref:4-3-1/2562-3636
0/98 3 23-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-09-2562 -608 แสดง
36 ID:3631
อัตลักษณาภาษาศิลป์ ครั้งที่ 15
ref:4-3-1/2562-3631
0/7 3 10-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-09-2562 -608 แสดง
37 ID:3607
งานเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตประจำปี 62
ref:4-3-2/2561-3607
0/15 3 20-06-2562 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-07-2562 -654 แสดง
38 ID:3602
แกนนำป้องกันภัยยาเสพติด
ref:4-6-1/2562-3602
10/10 6 01-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09-07-2562 -676 แสดง
39 ID:3601
เปิดห้องท่องเที่ยว ชั้น 1 อาคาร 23
ref:4-6-1/2562-3601
6/6 3 01-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10-07-2562 -675 แสดง
40 ID:3585
พลังสานสายใยด้วยหัวใจแห่งศรัทธา
ref:4-6-2/2562-3585
5/5 6 14-06-2562 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18-06-2562 -697 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 997

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118